Bijeenkomsten

25 november, 2021
Teams
3e denktanksessie 2021

Waterarmoede: ongelijkheid in het transitietijdperk

De duurzaamheidstransities voor klimaatadaptatie, de energietransitie, biodiversiteitsbehoud en de circulaire economie gaan veel geld kosten, direct en indirect. Wie gaan deze kosten dragen? Nu lijken de kosten onevenredig zwaar te lees verder..

Stellingen sprekers

Flip de Kam

Econoom, publicist en columnist

“Voor de toekomst liggen er drie voorname uitdagingen in het verschiet op het vlak van economie en overheidsfinanciën: verplicht schatkistbankieren, het nieuwe regeerakkoord en de Wet Hof.”

Tijdens: Financieel beleid in de watersector

Bekijk alle stellingen