Bijeenkomsten

13 juni, 2019
Buitenplaats de Hoorneboeg, Hilversum 14:00 - 19:00
2e denktanksessie 2019

De overheid als keuzearchitect? Gedragspsychologische motivatietechnieken voor de watersector

Gedragsverandering bij burgers wordt als belangrijke voorwaarde gezien voor effectief klimaatbeleid. De overheid is echter steeds minder geneigd deze gedragsverandering door middel van regels en verboden tot stand te brengen. lees verder..

Stellingen sprekers

Tjerk Ruimschotel

Hoogleraar toekomstverkenning

“De watersector moet zich proactiever opstellen en meer bemoeien met de planologie.”

Tijdens: Technologische Trends

Bekijk alle stellingen