Bijeenkomsten

17 March, 2020
Buitenplaats Amerongen 14:00-19:00
1e denktanksessie 2020

Het waterlichaam als rechtspersoon: natuurentiteiten die eigen rechten krijgen

TOT NADER ORDER UITGESTELD i.v.m. CORONAVIRUS.  Waterlichamen zijn onmisbare natuurlijke hulpbronnen. Ze staan wereldwijd onder toenemende druk. Er is daarom groeiende vraag naar institutionele innovaties die het overmatig gebruik van lees verder..

Stellingen sprekers

Siert de Vos

Coördinator Publicaties Stationsgebied

Waterorganisaties moeten hun expertise en verantwoordelijkheden voor het watersysteem meer inzetten om ruimtelijk beleid en politieke processen van gebiedsontwikkeling te beïnvloeden. Waterorganisaties zijn met de natuurorganisaties de belangrijkste rentmeesters voor de toekomst.

Tijdens: Leren over Water en Macht in de Stad

Bekijk alle stellingen