Denktanksessies organiseren wij drie maal per jaar. Deze sessies bijwonen, maar nog geen lid? Neem dan contact op via info@dwsi.nl

Sociaal Leren.

DWSI is ontwikkeld op basis van de principes van Sociaal Leren. Sociaal leren is het leren in groepsverband, in samenspraak en samenwerking met anderen die verschillende inzichten of meer expertise hebben op een bepaald gebied. Het basisprincipe bestaat al langer, maar de afgelopen jaren zijn ontwikkelingen op het gebied van Sociaal Leren in een stroomversnelling geraakt. Albert Einstein heeft ooit gezegd dat we problemen niet kunnen oplossen door te blijven denken op de manier waarmee we ze creëerden. Door middel van Sociaal Leren worden de aannames en uitgangspunten van de sector zichtbaar gemaakt om te zien of deze nog bruikbaar zijn in een snel veranderende context. Zo niet dan worden strategische alternatieven door de denktank ontwikkeld. Nieuwe perspectieven op het systeem of vraagstuk en meer begrip voor hoe afhankelijke partijen (gaan) handelen leidt tot een intelligenter respons.

De DWSI denktanksessies zijn ontwikkeld om co-learning te stimuleren. In tegenstelling tot hiërarchisch leren (zoals de traditionele houding tussen een expert en een amateur waarbij de amateur van de expert leert en niet andersom) en niet-hiërarchisch leren (bijvoorbeeld wanneer twee experts van elkaar leren, maar er wordt netto geen nieuwe kennis ontwikkeld), is co-learning een proces van gezamenlijk exploratie waarbij de diversiteit aan aanwezige kennis wordt benut om geheel nieuwe inzichten te verwerven.

Meer weten over Sociaal Leren? Het boek “Social learning towards a sustainable World: Principles, perspectives, and praxis” van Arjen E.J. Wals geeft een grondig introductie op de principes van Sociaal Leren.