Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je in contact komen met DWSI dan zijn wij het beste bereikbaar via onderstaande gegevens.

Telefoon

  • Andrew Segrave

    Tel. 030 – 60 69 546

  • Henk-Jan van Alphen

    Tel. 030 – 60 69 626

  • Katja Barendse

    Tel. 030 – 606 9729

Aanmelden

Deelname aan DWSI kost € 5500,- per jaar per organisatie.

Opbrengsten

Wat kost deelname en wat levert het u op?

De return on investment voor deelname aan DWSI is concreet en toepasbaar.

 

Informatie
Exclusieve toegang tot eenvoudige en op de watersector toegespitste resultaten van horizonscanning onderzoek. Deze resultaten worden in zogenaamde trendalerts vastgelegd. Deze trendalerts zijn door deelnemers aan DWSI te downloaden op deze website.

 

Kennis en inzicht
Het verkrijgen van informatie is een ding, het daaruit ontwikkelen van strategische kennis en -begrip is heel wat anders. Tijdens denktanksessies worden kennis en inzicht gecultiveerd door middel van sociaal leren: leden, trendverkenners, en topexperts van buiten de sector zetten allen hun kennis in en leren van elkaar tijdens een gezamenlijke zoektocht naar meer inzicht in een bepaalde ontwikkeling.

 

Strategische bouwstenen
Vanuit de nieuwe kennis en inzicht die afgevaardigden van de DWSI partners hebben ontwikkeld tijdens de denktanksessies ontstaan strategische bouwstenen. Deze bouwstenen zijn essentieel voor een adequate responsstrategie op een gesignaleerde ontwikkeling. Deze bouwstenen stelt organisaties in staat nieuwe strategieën te ontwikkelen of de bestaande strategie te optimaliseren. Dat kan op individueel niveau met het eigen directieteam, maar net zo goed op een integrale wijze, met partnerorganisaties.

 

Relevant onderzoek
Resultaten van de DWSI-activiteiten kunnen worden gebruikt bij het formuleren van relevante onderzoeksvragen voor de watersector. Kennisinstellingen zoals KWR Watercycle Research Institute, Stowa en Wetsus gebruiken DWSI opbrengsten bijvoorbeeld voor de programmering van het gezamenlijke bedrijfstakonderzoek voor de waterbedrijven (BTO), en in eigen beheer uitgevoerd onderzoek. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van voor de sector relevante kennis.

 

Netwerkfunctie
DWSI heeft een sterke netwerkfunctie en draagt zo bij aan uitwisseling van ideeën, ervaringen en kennis over toekomstvisies en adaptatie. Strategische denkers kunnen elkaar via DWSI makkelijker vinden en leren kennen. Verder is DWSI aangesloten bij verschillende internationale netwerken, zoals de World Future Society en de European Foresight Monitoring Network. Zo blijft DWSI continu op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen.

 

Synergie
Omdat de verschillende stakeholders samenwerken binnen DWSI –en die samenwerking ook kunnen voortzetten in vervolgtrajecten als onderzoeksagenda’s of responsstrategieën– ontstaan belangrijke synergievoordelen. Door inspanningen te bundelen creëren zij meer resultaat dan in een individueel traject.