Denktanksessies organiseren wij drie maal per jaar. Deze sessies bijwonen, maar nog geen lid? Neem dan contact op via info@dwsi.nl

Stellingen sprekers

Siert de Vos

Coördinator Publicaties Stationsgebied

Waterorganisaties moeten hun expertise en verantwoordelijkheden voor het watersysteem meer inzetten om ruimtelijk beleid en politieke processen van gebiedsontwikkeling te beïnvloeden. Waterorganisaties zijn met de natuurorganisaties de belangrijkste rentmeesters voor de toekomst.

Tijdens: Leren over Water en Macht in de Stad

Bekijk bijeenkomst

Stellingen sprekers

Rob Wijnberg

Columnist, journalist, filosoof en publicist

Maak water droog: water is van levensbelang en watermanagement is noodzakelijk;

Benadruk deze punten in plaats van proberen water leuk te maken.

Tijdens: Vertrekpunten achter de visie op de waterketen

Bekijk bijeenkomst

Stellingen sprekers

Marike van Lier Lels

Beroepscommissaris

Asset management in het verleden heeft de watersector dinosaurussen opgeleverd;
het is tijd toe te gaan naar flexibele, modulaire vormen van waterinfrastructuur.

Tijdens: Demografie & leefstijlen: consequenties voor waterinfrastructuur

Bekijk bijeenkomst

Stellingen sprekers

Flip de Kam

Econoom, publicist en columnist

“Voor de toekomst liggen er drie voorname uitdagingen in het verschiet op het vlak van economie en overheidsfinanciën: verplicht schatkistbankieren, het nieuwe regeerakkoord en de Wet Hof.”

Tijdens: Financieel beleid in de watersector

Bekijk bijeenkomst

Stellingen sprekers

Prof. dr. Roel Coutinho

Directeur Centrum Infectieziektebestrijding RIVM

“Open zijn over alle informatie die je hebt, is de enige manier om argwaan en speculatie zoveel als mogelijk de kop in te drukken.”

Tijdens: Epidemieën van de 21e eeuw

Bekijk bijeenkomst

Stellingen sprekers

Prof. Frank Ankersmit

Historicus en filosoof

“Door niet uitgesproken kritisch op of scherp voorstander van een private of publieke koers te zijn laat de Nederlandse watersector ontwikkelingen op dit gebied zich overkomen.”

Tijdens: Een publiek orgaan in een privaat jasje?

Bekijk bijeenkomst

Stellingen sprekers

Marleen Stikker

Directeur Waag Society

“ICT en aanverwante zaken zijn niet alleen technische tools: hoe een organisatie zich opstelt in de digitale wereld, is een strategisch vraagstuk.”

Tijdens: Leven in het Net

Bekijk bijeenkomst

Stellingen sprekers

Carolyn Steel

Auteur van bestseller 'The Hungry City'

“De verbinding tussen steden en het platteland is zoekgeraakt. Niettemin zijn ze er nog net zo afhankelijk van.”

Tijdens: Water-Voedsel-Energie Nexus

Bekijk bijeenkomst

Stellingen sprekers

Jaap Dirkmaat

Directeur Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

“Hou vast aan je eigen visie ten aanzien van natuurbeheer en duurzaamheid, en laat je daarbij niet te zeer leiden door (voorbijgaande) politieke ontwikkelingen.”

Tijdens: Politieke plannen & biodiversiteit

Bekijk bijeenkomst

Stellingen sprekers

Dominique Haijtema

Psycholoog, journalist en auteur

“Als iedereen meer verantwoordelijkheid zou nemen, zouden we het niet meer zo veel over leiderschap hebben”

Tijdens: Leiderschap in de watersector

Bekijk bijeenkomst

Stellingen sprekers

Prof. Dr. Wim de Ridder

Hoogleraar toekomstverkenning

“De impact van nanotechnologie is net begonnen, maar de implicaties zijn relatief voorspelbaar, en daar moet de watersector op inspelen.”

Tijdens: Technologische Trends

Bekijk bijeenkomst

Stellingen sprekers

Tjerk Ruimschotel

Voorzitter van de Beroepsvereniging van Stedenbouwkundigen en Planologen

“De watersector moet zich proactiever opstellen en meer bemoeien met de planologie.”

Tijdens: Trends in de planologie, 2012

Bekijk bijeenkomst