Denktanksessies organiseren wij drie maal per jaar. Deze sessies bijwonen, maar nog geen lid? Neem dan contact op via info@dwsi.nl

1e denktanksessie

Technologie & Implementatie

27 april 2010
Centre for Generative Leadership, Utrecht
Technologie & Implementatie

De eerste denktanksessie van 2010 vond plaats op 27 april in het Centre for Generative Leadership in Utrecht. In deze sessie werd ingezoomd op welke technologieën van buiten de watersector potentie hebben om te worden toegepast in de watersector en vice versa. Expertbegeleiding kwam dit keer van Prof. Dr. Wim de Ridder, hoogleraar toekomstverkenning en -onderzoek aan de Universiteit van Twente. In een beknopte lezing nam hij de deelnemers mee in wat de hoofdaspecten van de futurologie zijn en deed hij uit de doeken welke technologieën tegenwoordig in zwang zijn. Als een rode draad door zijn verhaal liepen de door hem genoemde “zekerheden van de toekomst”, doelend op baanbrekende technologieën die nu in ontwikkeling zijn en waarvan weinig twijfel bestaat dat deze de markt zullen veroveren. Maar ook ging hij in op de rol van actoren die bij de ontwikkeling en implementatie van technologieën betrokken zijn.

2010_1P1120857

Vervolgens werden de deelnemers van de denktank zelf gevraagd naar wat zij denken dat belangrijke technologieën voor de watersector zijn en welke technologieën zij vanuit de watersector elders toegepast zien. Daar kwam een indrukwekkende lijst met technologieën uit, van de zogeheten Smart Grids tot Model Based Managament. Maar technologieën kunnen nog zo baanbrekend zijn, ze komen niet tot hun recht wanneer er sprake is van een gebrekkige implementatie en adoptie. Ook daar is de nodige aandacht dus naar uitgegaan in deze sessie. Met deze verschillende bouwstenen in handen heeft elke deelnemer voor zijn of haar organisatie een op maat gesneden advies voor de directie opgesteld.

In een uitgebreid verslag zijn het verhaal van Prof. De Ridder, de geïdentificeerde technologieën, de implementatie-belemmeringen en de adviezen terug te lezen.

Download bijeenkomst verslag