Beslissers, agendasetters, ontwikkelaars en onderzoekers moeten inzicht hebben in de toekomst, DWSI is hiervoor hét kennisplatform.

Onze werkwijze

DWSI is een leeromgeving. Het leren wordt gefaciliteerd door twee kanalen: een informatiestroom en een netwerk. De kennis en het inzicht die de leden ontwikkelen wordt gebruikt om bouwstenen voor strategische responsstrategieën te maken.

Over de meerwaarde van DWSI trendalerts is ook een artikel gepubliceerd in het vakblad H2O:

H2O artikel: Trendberichten tonen mogelijkheden en bedreigingen voor de watersector

Daarnaast is de aanpak achter DWSI als strategic learning alliance, met sociaal leren als basis, gepubliceerd in het peer-reviewed journal Water Policy.

Water Policy artikel: Dealing with future challenges

SEPTED aanpak.

Het signaleren van trends en ontwikkelingen gebeurt op een systematische wijze, waarbij de analyse gericht is op de zogeheten SEPTED-dimensies. SEPTED is een afkorting voor de volgende zes maatschappelijke en technologische dimensies:

  • Sociaal-cultureel
  • Economie
  • Politiek
  • Technologie
  • Ecologie
  • Demografie

In elk van deze dimensies wordt nagegaan welke ontwikkelingen er spelen en welke daarvan relevant zijn voor de watersector.