Beslissers, agendasetters, ontwikkelaars en onderzoekers moeten inzicht hebben in de toekomst, DWSI is hiervoor hét kennisplatform.

Missie en Visie

Missie
De missie van DWSI is de watersector voorbereiden op de toekomst door bouwstenen aan te reiken die organisaties beter in staat stelt strategische keuzes te maken gericht op de (middel-) lange termijn.

Visie
Een visie zegt iets over de toekomst van een organisatie en waar die heen wil gaan. De visie van DWSI uit zich in één duidelijke ambitie: DWSI wil hét horizonscanningsplatform zijn van de Nederlandse watersector.