Beslissers, agendasetters, ontwikkelaars en onderzoekers moeten inzicht hebben in de toekomst, DWSI is hiervoor hét kennisplatform.

Netwerk en leden

Om op de hoogte te zijn van de belangrijkste ontwikkelingen is deskresearch onvoldoende. Nieuws verspreidt zich sneller via (online) netwerken. Horizonscanners krijgen ook veel meer gevoel voor de urgentie en mogelijke impact van een ontwikkeling door in verschillende netwerken te participeren.

Kortom, netwerken zijn van groot belang. Om die reden zijn DWSI horizonscanners lid van diverse netwerken zoals de World Future Society en Shaping Tomorrow.

En DWSI is natuurlijk zelf ook een netwerk. Een netwerk voor kennisproductie en kennisoverdracht tussen strategen binnen de Nederlandse Watersector. In denktanksessies komen strategische denkers vanuit alle hoeken van de watersector samen. In een informele setting leren zij elkaar en hun verschillende standpunten en inzichten kennen. Naast de denktanksessies heeft DWSI ook een digitaal netwerk op LinkedIn waar leden elkaar kunnen vinden om ideeën uit te wisselen.