Beslissers, agendasetters, ontwikkelaars en onderzoekers moeten inzicht hebben in de toekomst, DWSI is hiervoor hét kennisplatform.

Waarom DWSI?

De context van de Nederlandse watersector verandert voortdurend. Individuele organisaties in de watersector willen duurzaam zijn: op een verantwoorde manier bestaande activiteiten voortzetten en nieuwe activiteiten ontplooien. Sommige veranderingen vergen flexibiliteit om adequaat op in te springen. Andere, zoals infrastructurele investeringen, dienen robuust te zijn. Die zijn nu eenmaal te kostbaar om op elke verandering aan te passen. Contextuele veranderingen brengen bovendien onverwachte kansen en bedreigingen met zich mee. Dit alles vereist proactief handelen.

Tijdens onze denktanksessies komen strategen bijeen om zich gezamelijk te verdiepen in strategische vragen
Tijdens onze denktanksessies komen strategen bijeen om zich gezamelijk te verdiepen in strategische vragen.

Wat is DWSI?

DWSI staat voor de Dutch Water Sector Intelligence. DWSI is het platform gericht op toekomstverkenningen voor en door de gehele watersector. Een team onderzoekers van KWR Watercycle Research Institute is voor de hele watersector continue bezig met inzicht verwerven in ontwikkelingen die de sector de komende jaren sterk kunnen beïnvloeden. Zij doen deskresearch en maken deel uit van verschillende nationale en internationale netwerken van verkenners. De opbrengsten van dit horizonscanning onderzoek worden gerapporteerd in trendalerts: kort en bondige beschrijvingen van specifieke ontwikkelingen en de beoogde relevantie daarvan voor de Nederlandse watersector. De echte kennisoverdracht vindt plaats door middel van Sociaal Leren in denktanksessies.

Wie is DWSI?

DWSI voor de watersector

DWSI richt zich op de gehele watercyclus & waterketen in Nederland. Sinds de oprichting van DWSI in 2009 hebben diverse organisaties zich bij DWSI aangesloten, zoals waterschappen, drinkwaterbedrijven, kennisinstellingen, belangenbehartigers en adviesbureaus.

Afgevaardigden van participerende organisaties die in de denktank plaatsnemen zijn in staat vraagstukken met betrekking tot water in een breed perspectief te zien, verwerken snel informatie, en kunnen dit toepassen op bedrijfsstrategische kwesties. Het zijn beslissers, agendasetters, onderzoekers en ontwikkelaars die strategisch kunnen denken en zijn gezaghebbend binnen hun eigen organisatie.

DWSI door de watersector

Trends verkennen en horizonscanning kost tijd. Deze tijd wordt organisaties uit handen genomen door horizonscanners van KWR Watercycle Research Institute. Hierbij maken zij handig gebruik van opbrengsten van onderzoeken van onder meer gerenommeerde planbureaus en internationale future societies. Deze organisaties hebben al lange tijd ervaring met toekomstonderzoek en steken daar veel energie in. De doorvertaling van trends naar kansen en bedreigingen voor de watersector gebeurt vervolgens gezamenlijk door alle deelnemende partijen aan DWSI.