Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader dienen in te loggen.

2020

15 September 2020

Kweekvlees

In 2013 werd de eerste kweekvleesburger met veel bombarie gepresenteerd aan de wereld. Nu, meer dan 7 jaar later, is deze nog niet te vinden in de schappen bij de…

15-09-2020
Kweekvlees
15 August 2020

Dynamische prijsstelling

Als gevolg van de droogte in het voorjaar van 2020 in combinatie met de COVID19-lockdown zijn de drinkwaterbedrijven zich de laatste maanden meer bewust van de noodzaak om de dagelijkse…

15-08-2020
Dynamische prijsstelling
29 July 2020

Biologische behandeling van omgekeerde-osmoseconcentraat

Door verslechtering van de waterkwaliteit van conventionele bronnen wijken drinkwaterbedrijven en andere sectoren vaak uit naar zuiveringstechnieken die nanofiltratie en/of omgekeerde osmose (RO) bevatten. Reststromen van deze membraanscheidingstechnieken, het concentraat,…

29-07-2020
Biologische behandeling van omgekeerde-osmoseconcentraat
29 May 2020

Composietmaterialen in drinkwaterzuivering

Composietmaterialen staan volop in de belangstelling. Door de combinatie van verschillende materialen in één geheel kunnen ook verschillende eigenschappen worden gecombineerd, wat een synergistisch effect kan hebben. In de drinkwaterzuivering…

29-05-2020
Composietmaterialen in drinkwaterzuivering
21 January 2020

Disruptive technologies for hybrid systems

Technological advancements are changing the way we think and provide infrastructure services. The water sector is entering a new era of water management where conventional centralised systems are making way…

21-01-2020
Disruptive technologies for hybrid systems

2019

18 December 2019

Verwachtingen betreffende de relatie burger overheid in 2030

Tijdens het schrijven van deze trendalert, eind 2019, wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de misstanden bij de Belastingdienst omtrent het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslag. Wanneer staatsecretaris Menno…

18-12-2019
Verwachtingen betreffende de relatie burger overheid in 2030
6 December 2019

Weersextremen in de bestuursakkoorden waterschappen

Na de zomer van 2018 stond droogte opeens hoog op de agenda in Nederland. Ook in de waterschapsverkiezingen, die 20 maart 2019 plaatsvonden, werd hier veel aandacht aan besteed. In…

06-12-2019
Weersextremen in de bestuursakkoorden waterschappen
6 November 2019

Het belang van resilience in de drinkwatermicrobiologie

Recent wordt steeds meer onderzoek uitgevoerd naar het effect van verstoring op de bacteriegemeenschap, waarbij de gemeenschap resistent kan zijn tegen een verstoring, tijdelijk verandert (resilience), dezelfde functies behoudt (functionele…

06-11-2019
Het belang van resilience in de drinkwatermicrobiologie
9 October 2019

Dare to be Grey

Politieke en maatschappelijke discussies worden in toenemende mate gekenmerkt door polarisatie en een verharding van het debat. De discussie wordt gedomineerd door de extremen en het zogenaamde ‘grijze midden’ wordt…

09-10-2019
Dare to be Grey
12 July 2019

Inventarisatie toepasbaarheid LD-IR spectroscopie voor de typering en analyse van bacteriële biofilms

Nagroei en biofilmvorming van micro-organismen op leidingmateriaal en membranen leidt tot problemen binnen drinkwatersystemen. Om biofilmvorming tegen te gaan is kennis over de dynamiek van biofilmvorming (figuur 1) en compositie…

12-07-2019
Inventarisatie toepasbaarheid LD-IR spectroscopie voor de typering en analyse van bacteriële biofilms
4 July 2019

Elektrochemische technieken in drinkwaterzuivering

Elektrochemische processen maken de laatste jaren steeds meer hun opwachting in diverse drinkwaterzuiveringsprocessen. Het gaat dan om elektrocoagulatie/-flocculatie, elektro-oxidatie, toepassing van elektrisch geleidende membranen, en de verwijdering van ionen door…

04-07-2019
Elektrochemische technieken in drinkwaterzuivering

Retrotopie: vroeger was alles beter

Wie niet meer in de toekomst gelooft, gaat over het verleden dromen. Zo ontstaat er volgens de Pools-Britse socioloog Zygmunt Bauman een ‘retrotopie’, het verlangen naar de terugkeer naar een…

04-07-2019
Retrotopie: vroeger was alles beter
19 June 2019

Leve de natuur, weg met het bos?

Het rommelt in de Nederlandse bossen. Wagenings onderzoek heeft aangetoond dat het bosoppervlak in Nederland tussen 2013 en 2017 met 1,5% afnam (5.399 ha). Opvallend is dat het grootste deel…

19-06-2019
Leve de natuur, weg met het bos?
7 June 2019

Integraal ontwerp boven- en ondergrondse infrastructuur

De topologie van ondergrondse infrastructuur volgt vaak het stratenpatroon. De voorkeur voor bepaalde stratenpatronen verandert. Voor de VS heeft Southworth laten zien hoe er een evolutie van blokkenpatroon naar woonerven…

07-06-2019
Integraal ontwerp boven- en ondergrondse infrastructuur

Digitale tweelingen

Digitale tweelingen zijn virtuele replica’s van fysieke apparaten of systemen. Door grote hoeveelheden real-time informatie van sensoren kan de werkelijkheid steeds nauwkeurigere digitale worden gesimuleerd. Tevens biedt de toegenomen rekenkracht…

07-06-2019
Digitale tweelingen
10 April 2019

Biologische Veiligheid waterhergebruik en alternatieve bronnen

Het beheersen van microbiologische risico’s heeft de hoogste prioriteit bij waterhergebruik. In plaats van één drinkwaterkwaliteit voor alle gebruiksdoelen wordt daarbij een ‘fit for purpose’ benadering gehanteerd, gebruik makend van…

10-04-2019
Biologische Veiligheid waterhergebruik en alternatieve bronnen
9 April 2019

Panorama Nederland: positief en verbeeldend

Nederlanders denken minder positief over de samenleving dan voorheen. Er is behoefte aan een nieuw verhaal om mensen weer te laten verlangen naar een mooie toekomst. Verbeelding is de afgelopen…

09-04-2019
Panorama Nederland: positief en verbeeldend
6 February 2019

Grenzen dicht voor invasieve exoten

Zijn waterbedrijven wel voldoende voorbereid op de gevolgen die invasieve exoten met zich meebrengen? De afgelopen decennia is het aantal exoten dat zich in Nederland heeft gevestigd exponentieel toegenomen. De…

06-02-2019
Grenzen dicht voor invasieve exoten

2018

11 December 2018

Alternatieve vlokmiddelen

Het coagulatie/flocculatie-proces speelt een belangrijke rol in (drink)waterzuiveringsprocessen. Hiervoor worden meestal ijzer- en aluminiumverbindingen gebruikt, maar die dragen significant bij aan de milieu-impact van het totale proces. Om die impact…

11-12-2018
Alternatieve vlokmiddelen
5 December 2018

Drugsafval in de watersector

Nederland kent een bloeiende illegale industrie voor de productie van synthetische drugs zoals amfetamine (speed), MDMA (XTC) en “designer-drugs”. Bij deze productie komen allerlei afvalstoffen vrij die vaak worden gedumpt…

05-12-2018
Drugsafval in de watersector
4 December 2018

Netneutraliteit

Er woedt een harde politieke strijd en een machtstijd tussen grote technologiebedrijven over de toekomst van het internet. Blijft het internet een open en vrij toegankelijk netwerk voor het uitwisselen…

04-12-2018
Netneutraliteit
29 November 2018

Activistische beleggers en milieurechtszaken

Multinationals en overheden ondervinden via een aantal nieuwe en creatieve wegen druk om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de consequenties van milieuproblemen zoals klimaatverandering en luchtkwaliteit. Mensen die het onterecht…

29-11-2018
Activistische beleggers en milieurechtszaken
19 November 2018

Gouden tijden voor private equity

In hoeverre zal de water(technologie)sector beïnvloed worden door private equity investeerders? In de huidige situatie van economische hoogconjunctuur hunkeren beleggers om hun geld beschikbaar te stellen aan private equity investeerders…

19-11-2018
Gouden tijden voor private equity
15 November 2018

Escapisme: emotioneel en fysiek

Het verlangen naar escapisme als gevolg van onze complexer wordende maatschappij neemt toe. Door de toenemende druk om te presteren en de opkomende digitalisering is het streven om af te…

15-11-2018
Escapisme: emotioneel en fysiek
14 November 2018

Clusteranalyse leidingnet

De netwerktopologie van een drinkwaterdistributiesysteem is complex. Mensen delen zo’n netwerk automatisch in clusters in, bijvoorbeeld op basis van functie of nabijheid, zodat ze meer inzicht krijgen en eenvoudiger een…

14-11-2018
Clusteranalyse leidingnet
23 October 2018

Substitutie van schadelijke stoffen

De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater is in de afgelopen 50 jaar flink verbeterd, maar volgens het Europese Milieuagentschap behoort het Nederlandse oppervlaktewater ook nog steeds tot het meest vervuilde…

23-10-2018
Substitutie van schadelijke stoffen
16 August 2018

De donuteconomie

Sinds de kredietcrisis van 2007 is de kritiek op de neo-klassieke economie uit verschillende richtingen toegenomen. Toch blijft deze manier van denken dominant bij politici en beleidsmakers. In Doughnut Economics…

16-08-2018
De donuteconomie
29 May 2018

Gegamificeerd gehoorzaamheid

Bereken hier snel en makkelijk uw sociale score. Of doe de uitgebreide test van de NOS om te zien hoe deze score uw leven zou kunnen bepalen. Nu is de…

29-05-2018
Gegamificeerd gehoorzaamheid
19 April 2018

Omgevingsbeleid in ontwikkeling

Naar verwachting treedt in 2020 de nieuwe Omgevingswet in werking. In de Omgevingswet vindt integratie plaats van sectorale wetgeving op het gebied van natuur, milieu, water, infrastructuur en de ruimtelijke…

19-04-2018
Omgevingsbeleid in ontwikkeling

2017

22 December 2017

Data als dwarsverband

Vitale economische en maatschappelijke processen zijn tegenwoordig afhankelijk van ICT systemen die in essentie werken op basis van schier eindeloze reeksen nullen en enen. De digitale samenleving wordt gekenmerkt door…

22-12-2017
Data als dwarsverband
17 October 2017

Post-feitenmaatschappij

Sinds Brexit en de verkiezingen in de VS wordt er veel gesproken over de post-feitenmaatschappij en de rol die ‘feiten’ spelen in het publieke debat. In deze trendalert nemen we…

17-10-2017
Post-feitenmaatschappij
6 October 2017

Nieuwe VR, AR en MR technieken en toepassingen

Waarom met een SpaceX raket de ruimte in, met alle kosten en risico’s van dien, als SpaceVR een vergelijkbare ervaring kan bezorgen? Virtuele werkelijkheid (Engels: virtual reality, VR) simuleert ervaringen…

06-10-2017
Nieuwe VR, AR en MR technieken en toepassingen

Nieuwe Ethische Uitdagingen en Antwoorden

Ethiek is een onderwerp dat veelal abstracte, filosofische vragen oproept. In een maatschappij gevormd door globalisering, secularisatie en postmodernisme is er echter een groeiende vraag naar toegepaste ethiek. Hoe gaan…

06-10-2017
Nieuwe Ethische Uitdagingen en Antwoorden
27 September 2017

One water, one health

Hoe denken onze eigen water experts over de belangrijkste trends in hun vakgebied? De International Water Association heeft deze vraag voorgelegd aan hun expert groepen. Als opvallende hoofdtrend komt naar…

27-09-2017
One water, one health
1 June 2017

Werken in de Arbeidsmarkt van de Toekomst

Is de watersector wel voldoende voorbereid op de werknemer van de toekomst in een veranderende samenleving?

01-06-2017
Werken in de Arbeidsmarkt van de Toekomst

2016

22 December 2016

Decentrale Digitale Democratie

Als gevolg van toenemende digitale mogelijkheden en afnemend vertrouwen in bestaande politieke instituties ontstaan er in heel Europa nieuwe vormen van digitale democratie die vaak sterk lokaal georganiseerd zijn.

22-12-2016
Decentrale Digitale Democratie
5 December 2016

Biomimicry: omringd door de genialiteit van de natuur

Gebouwen op temperatuur houden, zout water ontzilten, zeer sterke structuren bouwen en zuinig omgaan met zoet water. Zomaar enkele uitdagingen die de mens al jaren met meer of minder succes…

05-12-2016
Biomimicry: omringd door de genialiteit van de natuur
27 November 2016

De Betekeniseconomie

Na de kredietcrisis is van bovenaf in het financieel-economisch systeem geen structurele verandering doorgevoerd; maatschappelijke aandacht verslapt en de politieke noodzaak ebt weg. Van onderop zien we echter wel steeds…

27-11-2016
De Betekeniseconomie
21 November 2016

Een oceaan vol technische mogelijkheden

Is de oceaan in 2050 een leeggeviste en uitgeputte onderwaterwereld die voortdurend voor militaire conflicten tussen landen zorgt? Of is de oceaan onze bondgenoot die helpt om negen miljard mensen…

21-11-2016
Een oceaan vol technische mogelijkheden
16 November 2016

Mainports Voorbij

De haven van Rotterdam en de luchthaven Schiphol zijn als mainports voor de economie en vestiging van bedrijven van grote waarde voor Nederland. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur…

16-11-2016
Mainports Voorbij
5 July 2016

Van Piekolie tot Koolstofzeepbel

In plaats van de vrees voor het opraken van fossiele brandstoffen, overheerst nu de angst dat we er weleens teveel van zouden kunnen hebben. Zeker als de energietransitie zich voortzet langs de lijnen van het Parijse klimaatakkoord. Dit betekent onder andere dat de waarde van de huidige voorraden en de aanpalende infrastructuur op termijn zal moeten worden afgewaardeerd. Als dat te plotseling gebeurt, zullen de economische gevolgen groot zijn. De Nederlandsche Bank pleit daarom voor een geplande en geleidelijke transitie, met duidelijke doelstellingen en transitiepaden. Het is waarschijnlijk dat de watersector hier ook een rol in zal krijgen. Zowel in haar eigen transitie als in een bijdrage aan de energietransitie.

05-07-2016
Van Piekolie tot Koolstofzeepbel

Afnemende Biodiversiteit: indicator voor een zesde uitstervingsgolf?

Biodiversiteit is van waarde voor ecosysteemprocessen en –diensten; teruggang in biodiversiteit is een verlies voor mens en natuur. De afname van biodiversiteit krijgt ook steeds meer maatschappelijke belangstelling. Het grote publiek hecht niet alleen belang aan het verlies van grote soorten, zoals de ijsbeer, maar wordt zich ook steeds meer bewust van het nut van een diversiteit aan insecten. Aandacht voor soortenbehoud in de door de sector beheerde natuurgebieden draagt daardoor bij aan het behoud van biodiversiteit én aan het imago van de sector.

05-07-2016
Afnemende Biodiversiteit: indicator voor een zesde uitstervingsgolf?

Citizen Science: burgers meten steeds meer zelf

Stel je voor dat je bijvoorbeeld geluidsoverlast en fijn stof in je wijk zelf kunt meten, delen en vergelijken met anderen, in real time. Hoe werkt dat technisch? Wat betekent dat voor burgers? Kunnen ze met data in handen zelf meer invloed op de leefomgeving uitoefenen? Vragen die des te relevanter zijn omdat zelf meten in toenemende mate gebeurt. Ook als het gaat om bijvoorbeeld het zelf meten van de kwaliteit van kraanwater of zwemwater. Deze trendalert bespreekt de toename van zogenaamde burger-metingen en citizen science-initiatieven in de samenleving. Het brengt voor waterorganisaties risico’s met zich mee als burgers op eigen initiatief, al dan niet in samenwerking met maatschappelijke organisaties, aan de slag gaan met het verzamelen en verspreiden van waterdata. Maar er zijn ook kansen voor waterorganisaties om burgers te betrekken bij watervraagstukken en het verzamelen van nieuwe data.

05-07-2016
Citizen Science: burgers meten steeds meer zelf
19 April 2016

Welvaart en Leefomgeving scenario’s van 2015: Nederland in 2030 en 2050

Deze trendalert geeft de kernpunten weer van de Welvaart en Leefomgeving (WLO) scenario’s uit 2015, de opvolgers van die uit 2006. Had de WLO 2006 nog vier scenario’s, de nieuwste…

19-04-2016
Welvaart en Leefomgeving scenario’s van 2015: Nederland in 2030 en 2050

2015

7 December 2015

Trends in Europese Politieke Economie

Jeroen Dijsselbloem eist als voorzitter van de Eurogroep dat de Griekse staat haar belangen in drinkwaterbedrijven verkoopt. Als Minister van Financiën is hij gebonden aan wetgeving die dat binnen Nederland…

07-12-2015
Trends in Europese Politieke Economie

Monetaire Verruiming

Eind vorig jaar kondigde de Europese Centrale Bank (ECB) aan monetaire verruiming toe te passen ter grootte van ongeveer 1 biljoen (duizend miljard) euro, ongeveer 7 procent van het totale…

07-12-2015
Monetaire Verruiming
1 December 2015

Maatschappelijke acceptatie gentechnologie

Er vinden kleine wijzigingen plaats in de maatschappij als het gaat om de ‘toelaatbaarheid’ van gentechnologie en synthetische biotechnologie, en het grote publiek maakt langzaam kennis met de mogelijkheden, maar…

01-12-2015
Maatschappelijke acceptatie gentechnologie
24 November 2015

Klimaattop Parijs: een politieke wending?

De domper van de klimaatconferentie in Kopenhagen in 2009 ligt menigeen nog vers in het geheugen: er was weliswaar een akkoord, maar volgens velen was het erg zwak. Nu, zes…

24-11-2015
Klimaattop Parijs: een politieke wending?
1 September 2015

Slimme Robots: Waar blijven ze nou?

De Canadese liftende robot HitchBOT, die afgelopen maanden een rondreis maakte (o.a. door Nederland), werd 1 augustus in Philadelphia onthoofd. HitchBOT was een experiment om te onderzoeken of mensen robots…

01-09-2015
Slimme Robots: Waar blijven ze nou?
27 July 2015

Vier Scenario’s voor de Circulaire Economie

De circulaire economie is relevant voor de watersector, vanwege de rol van water in veel circulaire processen. Bovendien vereist de circulaire economie integratie van de waterketen met andere ketens en…

27-07-2015
Vier Scenario’s voor de Circulaire Economie
25 June 2015

Watermanagement: een islamitisch perspectief

Bij het inventariseren van relevante trends voor de watersector zien we recentelijk veel referenties naar een toename aan immigratie van niet-westerse allochtonen waarbij al snel drie vermeende ‘vraagstukken’ samen worden…

25-06-2015
Watermanagement: een islamitisch perspectief
23 June 2015

MVO Trendrapport 2015

MVO Nederland signaleert zeven trends in het Trendrapport 2015 op basis van gesprekken met experts uit het bedrijfsleven. Door de beschreven trends heen wordt één ding duidelijk, de consument verwacht…

23-06-2015
MVO Trendrapport 2015
22 June 2015

Gezonde verstedelijking

Gezondheid en stedelijke ontwikkeling worden steeds vaker met elkaar in verband gebracht door actoren in de weg- en waterbouw, transport, architectuur en het stadsbestuur. Verschillende rapporten en websites gaan in…

22-06-2015
Gezonde verstedelijking
2 June 2015

Burgermacht OF Eigen Kracht?

In het in Maart 2014 verschenen rapport Burgermacht op Eigen Kracht presenteert het Sociaal en Cultureel Planbureau een brede verkenning naar burgerparticipatie in Nederland. Het maakt daarbij onderscheid tussen twee…

02-06-2015
Burgermacht OF Eigen Kracht?
1 June 2015

Energie-opslag

Energie-opslag is een cruciale factor voor het succes van duurzaam opgewekte elektriciteit. De voornaamste duurzame bronnen, zon en wind, hebben als eigenschap dat hun opbrengst sterk fluctueert in de tijd…

01-06-2015
Energie-opslag
24 March 2015

Het Transatlantic Trade and Investment Partnership

Het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is het veelbesproken aanstaande handelsverdrag tussen de Verenigde Staten (VS) en Europa. Het verdrag is onder meer gericht op het wegnemen van handelsbelemmeringen…

24-03-2015
Het Transatlantic Trade and Investment Partnership

2014

30 October 2014

Neonicotinoïden in water

In 2013 stelde de Europese Commissie een tweejarige moratorium in op het gebruik van drie types neonicotinoïden (neuro-actieve insecticiden) voor bloeiende gewassen.

30-10-2014
Neonicotinoïden in water

Food 2.0

Met het oog op een groeiende wereldbevolking, stijgende welvaart en schaarste aan grondstoffen, zoeken we naar de gezondste, goedkoopste en duurzaamste manier om de wereld van die voedingsstoffen te voorzien.

30-10-2014
Food 2.0
3 June 2014

Waterveiligheid: op naar een nieuwe risicobenadering?

De zorg voor fysieke veiligheid is een kerntaak van de overheid. De overheid is de afgelopen decennia in toenemende mate aangesproken op het afdekken van allerhande risico’s voor burgers en…

03-06-2014
Waterveiligheid: op naar een nieuwe risicobenadering?
25 May 2014

Mondiale verbondenheid en inkomensongelijkheid

Eind 2012 publiceerde DHL de tweede editie van hun rapport over Mondiale Verbondenheid; een uitgebreide analyse van mondialisering.

25-05-2014
Mondiale verbondenheid en inkomensongelijkheid
14 May 2014

Kenniscoproductie

In het nieuwe Europese innovatie- en onderzoeksprogramma Horizon 2020 wordt veel belang gehecht aan kenniscoproductie en kennisvalorisatie. Kenniscoproductie is het ontwikkelen van kennis door wetenschappers samen met mensen uit beleid…

14-05-2014
Kenniscoproductie
16 April 2014

75 Topvrouwen over de BV Nederland

Op de denktanksessie van 6 februari jl. combineerden 35 strategen hun denkkracht, creativiteit en strategisch…

16-04-2014
75 Topvrouwen over de BV Nederland
6 March 2014

Big Data: the art of the possible

Big Data is op dit moment een enorme hype. Zo’n veertig jaar na de start van het informatietijdperk neemt de snelheid waarmee data binnenstroomt nog steeds exponentieel toe, en lijken…

06-03-2014
Big Data: the art of the possible

SnappCar, Loops & Bitcoins: Naar een andere economie?

Concepten en initiatieven als de deeleconomie, de circulaire economie en lokale of virtuele valuta als Bitcoins raken steeds meer in zwang.

06-03-2014
SnappCar, Loops & Bitcoins: Naar een andere economie?
5 March 2014

De Sociale Staat van Nederland 2013

MVO Nederland signaleert zeven trends in het Trendrapport 2015 op basis van gesprekken met experts uit het bedrijfsleven. Door de beschreven trends heen wordt één ding duidelijk, de consument verwacht…

05-03-2014
De Sociale Staat van Nederland 2013

2013

9 December 2013

Sociale Innovatie: niet top-down of bottom-up maar horizontaal in netwerken

Op 10 september 2013 werd in Utrecht voor de vierde keer de jaarlijkse TrendRede van Nederland door twaalf prominente Nederlandse toekomstdenkers gepresenteerd.

09-12-2013
Sociale Innovatie: niet top-down of bottom-up maar horizontaal in netwerken
26 September 2013

Een wereld in onzekerheid

Waarheen beweegt het internationale systeem? Die vraag staat centraal in de jaarlijkse strategische monitor die de gezaghebbende denktank over internationale betrekkingen Clingendael in 2013 voor de tweede keer uitbracht.

26-09-2013
Een wereld in onzekerheid
27 August 2013

Trends & uitdagingen International Water Association en Joint Research Centre

IWA is een mondiaal netwerk van meer dan 10,000 professionals uit alle delen van de watercyclus die werkzaam zijn op verschillende gebieden van onderzoek tot in de praktijk.

27-08-2013
Trends & uitdagingen International Water Association en Joint Research Centre
21 August 2013

Next Nature

Next Nature vertolkt onze drang om dingen te beheersen en in onze pogingen daartoe creëren we Next Nature zelf en met elkaar. Deze vorm van natuur is echter onvoorspelbaar en…

21-08-2013
Next Nature
12 July 2013

Actieve ouderen

De Nederlandse bevolking vergrijst in snel tempo. De verwachting is dat het aantal 65-plussers tot in 2040 toeneemt van 2,4 miljoen naar 4,5 miljoen mensen. Vergrijzing wordt in het maatschappelijke…

12-07-2013
Actieve ouderen
21 June 2013

Groene daken en soil sealing

Groene daken; we zien ze steeds vaker terug in het stadsbeeld, van dikke bodemlagen met veel verschillende soorten planten die zelfs als daktuin worden gebruikt, tot een dun substraat waar…

21-06-2013
Groene daken en soil sealing

Serious Gaming

Bij games denk je als eerste aan vertier en entertainment. In de vorm van serious gaming vindt het spel steeds meer zijn weg naar de werkvloer.

21-06-2013
Serious Gaming

2012

29 November 2012

Druk, drukker, drukst? Van Fast naar Slow Management

Dé trend op het vlak van organisatie, management en werk is Het Nieuwe Werken (HNW) met daarin “werknemer 2.0”.

29-11-2012
Druk, drukker, drukst? Van Fast naar Slow Management
31 August 2012

25 trends over evolutie

Evolutie beïnvloedt onze kijk op de toekomst door drie aannames, aldus Jeffrey Coker, auteur en bioloog aan de Amerikaanse Elon Universiteit

31-08-2012
25 trends over evolutie

Nieuwe computertechnologie en de relatie met mensen

Twee hoofdsprekers op de conferentie van de World Future Society (WFS) bespraken de toekomst van de computertechnologie op geheel eigen wijze.

31-08-2012
Nieuwe computertechnologie en de relatie met mensen
9 August 2012

Revolutie 2.0

Het Amerikaanse tijdschrift Time riep ‘de demonstrant’ uit tot Person of the Year 2011. Maar wie zijn die demonstranten en wat beweegt hen?

09-08-2012
Revolutie 2.0

Van cyber- tot designspace: culturele trends & de Milleniumgeneratie

Voor het derde jaar op rij gaven twee leidende trendwatchers uit New York, Erica Orange en Jared Weiner, een toespraak op de conferentie van de World Future Society. Ze presenteerden…

09-08-2012
Van cyber- tot designspace: culturele trends & de Milleniumgeneratie
4 June 2012

Tijd rijp voor Augmented Reality

Augmented Reality behoort tot de groep opkomende technologieën met verstrekkende gevolgen op korte termijn.

04-06-2012
Tijd rijp voor Augmented Reality
24 January 2012

Naar een schone economie met de energieke samenleving

Nederland staat er goed voor anno 2011. We hebben een hoge kwaliteit van leven, een alsmaar stijgend inkomen,

24-01-2012
Naar een schone economie met de energieke samenleving

De Europese schuldencrisis en mogelijke gevolgen voor de watersector

Eén van de eerste trendalerts en de eerste denktanksessie van DWSI (2009), gingen in op de toen heersende kredietcrisis en de oorzaken en de gevolgen hiervan voor Nederland.

24-01-2012
De Europese schuldencrisis en mogelijke gevolgen voor de watersector

2011

21 December 2011

Outlook 2012

Verkent u binnenkort de (verre) toekomst? Dan biedt deze trendalert uitkomst.

21-12-2011
Outlook 2012
16 November 2011

Regionale bevolkings-, en huishoudensprognose 2010 – 2030

De nieuwe regionale bevolkings- en huishoudensprognoses voor de periode 2010-2030 zijn in oktober 2010 gepubliceerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

16-11-2011
Regionale bevolkings-, en huishoudensprognose 2010 – 2030

Early warning signalen Rijkswaterstaat

De waterdienst van Rijkswaterstaat (RWS) stelt jaarlijks een lijst met zogeheten ‘early warning’ signalen op.

16-11-2011
Early warning signalen Rijkswaterstaat
23 September 2011

Antibioticaresistentie

EHEC bacterie, Q-koorts en Antibioticaresistentie. Wat betekent het voor de watersector?

23-09-2011
Antibioticaresistentie
11 August 2011

Transsectorale innovaties

Lessen uit de installatiebranche en een verkenning over de grenzen van de bouw, industrie, techniek en zorgsector.

11-08-2011
Transsectorale innovaties
16 June 2011

Grondstoffengebruik, -prijzen en -schaarste

Meer dan € 1,75 voor een liter benzine bij de pomp. De huidige hoge prijzen voor voedsel, olie en veel andere grondstoffen wijzen op toenemende schaarste.

16-06-2011
Grondstoffengebruik, -prijzen en -schaarste

Welvaart en Leefomgevingsscenario’s (WLO)

De ontwikkelingen in demografie, economie en mobiliteit vertonen de laatste tien jaar grote schommelingen.

16-06-2011
Welvaart en Leefomgevingsscenario’s (WLO)
25 February 2011

Politieke en demografische inzichten uit het jaarcongres Trendbureau Overijssel

Een kijk op diverse trends en ontwikkelingen door de bril van prominente maatschappelijke figuren.

25-02-2011
Politieke en demografische inzichten uit het jaarcongres Trendbureau Overijssel
17 February 2011

Antenne Drinkwater 2010

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft ontwikkelingen geïnventariseerd die in de toekomst van belang kunnen zijn voor Nederlandse beleidsmakers op het gebied van drinkwater en het toezicht daarop….

17-02-2011
Antenne Drinkwater 2010

2010

15 December 2010

De jeugd van tegenwoordig: een sociale tijdbom?

Trendonderzoekers van onderzoekbureau Motivaction brachten de waarden en levenshouding van 15- tot 23-jarigen (‘de grenzeloze generatie’, geboren tussen 1986 en 1993) in kaart.

15-12-2010
De jeugd van tegenwoordig: een sociale tijdbom?
16 November 2010

Outlook 2011

In de komende 10-30 jaar zal de maatschappij moeten leren omgaan met ‘piekverbruiken van alles’ – een tijdperk van kritische tekorten van een groot aantal grondstoffen en materialen.

16-11-2010
Outlook 2011

The Netherlands of 2040

In de jongste scenariostudie van het CPB The Netherlands of 2040 worden vier scenario’s voor de Nederlandse economie in 2040 geschetst.

16-11-2010
The Netherlands of 2040

Toekomstverkenning: ambities en de praktijk

In Nederland willen we steeds meer zekerheid over een steeds verdere tijdshorizon.

16-11-2010
Toekomstverkenning: ambities en de praktijk
25 June 2010

Klimaat – waar gaan we als watersector vanuit?

Wat zijn geschikte klimaatadaptatie strategieën en welke maatregelen kunnen waterbedrijven het beste nemen? Lastige vragen.

25-06-2010
Klimaat – waar gaan we als watersector vanuit?

European Foresight Monitoring Network: Resultaten van vier jaar trendonderzoek

The European Foresight Monitoring Network (EFMN) is a European Union Seventh Framework Programme funded initiative to identify recent and ongoing foresight developments and, most importantly, distribute this information among practitioners,…

25-06-2010
European Foresight Monitoring Network: Resultaten van vier jaar trendonderzoek
9 March 2010

Milieubalans ’09

De Milieubalans van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is een jaarlijkse rapportage waarin de toestand en ontwikkelingen in het milieu worden besproken.

09-03-2010
Milieubalans ’09
15 February 2010

Growing within Limits

Growing within Limits is een in oktober 2009 uitgebracht rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

15-02-2010
Growing within Limits

2009

17 December 2009

Hoe denken 80.000 Nederlanders over maatschappelijke vraagstukken

21 minuten.nl is het grootste online opinieonderzoek dat in Nederland plaatsvindt. Het vond voor het eerst plaats in 2005, waarbij 150.000 Nederlanders een uitgebreide enquête invulden over maatschappelijke onderwerpen.

17-12-2009
Hoe denken 80.000 Nederlanders over maatschappelijke vraagstukken
26 August 2009

Sociaal Leren voor duurzaamheid

Er is groeiende erkenning in het milieubeheer dat hedendaagse ‘ongetemde vraagstukken’ een andere houding van de (water)manager vereisen.

26-08-2009
Sociaal Leren voor duurzaamheid
15 June 2009

SCP, staat van de publieke dienst

De kwaliteit van de publieke dienstverlening krijgt steeds meer aandacht in het publieke debat, en in die zin kunnen we spreken van een trend. In de SCP- publicatie De staat…

15-06-2009
SCP, staat van de publieke dienst
23 March 2009

Water in duurzaam Nederland

Het Centraal Bureau voor de Statistiek en de planbureaus (het planbureau voor de Leefomgeving, het Centraal Planbureau en het Sociaal-cultureel Planbureau) hebben op aanvraag van het kabinet gekeken naar duurzaamheid…

23-03-2009
Water in duurzaam Nederland

New Public Management: marktdenken binnen het (semi)publieke domein.

Concepten als efficiëntie, competitie en deregulering zijn de publieke, semipublieke en non-profit sector al een tijdje geleden binnengeslopen.

23-03-2009
New Public Management: marktdenken binnen het (semi)publieke domein.
11 March 2009

Mega technologische trends volgens het Rathenau Instituut.

Het Rathenau Instituut is een onafhankelijke organisatie die zich vanuit een publieke invalshoek bezighoudt met vraagstukken op het snijvlak van wetenschap, technologie en samenleving en die de politiek daarover tijdig…

11-03-2009
Mega technologische trends volgens het Rathenau Instituut.

Technieken van de toekomst: wat zeggen de experts?

Dit rapport bevat een samenvatting van een aantal interviews met senior wetenschappers van KWR Watercycle Research Institute.

11-03-2009
Technieken van de toekomst: wat zeggen de experts?

Gaan we ontzouten?

Techcast is een technologiedenktank die wereldwijd de collectieve kennis van technologie experts samenbrengt om technologievoorspellingen te maken voor strategische zakenbeslissingen.

11-03-2009
Gaan we ontzouten?

Slimme materialen wachten op toepassingen

Gedurende de afgelopen 10 jaar zijn er veel ontwikkelingen geweest op gebied van materiaalkunde.

11-03-2009
Slimme materialen wachten op toepassingen
5 March 2009

Consument niet geïnteresseerd in verbetering drinkwaterkwaliteit

In 2008 deed PricewaterhouseCoopers in opdracht van Vewin een consumentenonderzoek over drinkwater.

05-03-2009
Consument niet geïnteresseerd in verbetering drinkwaterkwaliteit
20 February 2009

De kredietcrisis en mogelijke gevolgen voor de watersector.

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft een extra raming uitgevoerd aan het einde van 2008 waarin vooruit werd gekeken naar economische ontwikkelingen in 2009 en 2010.

20-02-2009
De kredietcrisis en mogelijke gevolgen voor de watersector.
19 February 2009

De sociale staat van Nederland 2007

Dit is de vierde aflevering van De sociale staat van Nederland, een tweejaarlijks rap- port van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp).

19-02-2009
De sociale staat van Nederland 2007
26 January 2009

Bevolkingsprognoses tot 2050

Het CBS heeft eind december 2008 nieuwe nationale bevolkings- prognoses en allochtonenprognoses gepubliceerd. Deze prognoses worden elke twee jaar herzien. In deze trendalert zullen de prognoses op hoofdlijnen worden beschreven….

26-01-2009
Bevolkingsprognoses tot 2050

2008

30 November 2008

De Nederlandse samenleving 2008

Belangrijke inzichten en ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving staan beschreven in de nieuwe CBS-publicatie ‘De Nederlandse Samenleving 2008’.

30-11-2008
De Nederlandse samenleving 2008