Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Informatie toestroom

Door middel van deskresearch verzamelen de horizonscanners van KWR Watercycle Research Institute informatie over actuele trends en scenario’s. De horizonscanners maken zelf geen prognoses, maar gebruiken informatie die reeds voorhanden is.

Met de hedendaagse media tot onze beschikking worden we echter blootgesteld aan een onvoorstelbare hoeveelheid aan informatie. Het onvermogen al deze informatie op te nemen dwingt de horizonscanner tot selectie en tot kritische reflectie op de bronnen die informatie verschaffen.Een aantal bronnen levert informatie, trends en toekomstscenario’s die bij uitstek geschikt zijn voor DWSI en worden daarom bij voorkeur geraadpleegd. Dit zijn de verschillende planbureaus, die op velerlei gebied rapporten en artikelen publiceren met een specifiek oog op de toekomst.

Naast de planbureaus maken de horizonscanners gebruik van een diversiteit aan overige bronnen die voor elke dimensie op zich relevante informatie verschaffen. Het ligt aan de aard van de dimensie welke dat precies zijn, maar dat kan variëren van journalistieke media tot internetfora en andere instellingen die gespecialiseerd zijn op ontwikkelingen in de toekomst. De horizonscanning onderzoekers maken de eerste vertaalslag van contextuele ontwikkelingen naar de Nederlandse watersector door trendalerts te schrijven.Dit zijn rapporten waarin een voor de watersector relevante ontwikkeling wordt samengevat. Trendalerts worden exclusief aan DWSI leden op deze website aangeboden.