Denktanksessies organiseren wij drie maal per jaar. Deze sessies bijwonen, maar nog geen lid? Neem dan contact op via info@dwsi.nl

2e denktanksessie

Leven in het Net

21 juni 2011
Nonnerie, Maarssen
Leven in het Net

Wat als alle dingen om ons heen via een netwerk met elkaar verbonden zijn? En met elkaar communiceren zonder dat we er erg in hebben? Wat is Open Data en hoe beïnvloedt dat organisaties in de watersector? Meten burgers straks ook de waterkwaliteit? En zetten we in op Apps for Water?

Een greep uit de vele prikkelende vragen die strategen uit de hele watersector adresseerden in weer een boeiende denktanksessie van Dutch Water Sector Intelligence (DWSI), nu op 21 juni 2011. De vragen passen allen onder het overkoepelende thema van deze sessie: “Leven in het Net”. Leven in het Net is de apotheose van de zogenoemde informatiesamenleving, waarin we, met de opkomst van de computer, sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw leven. Tegenwoordig staan we met onze smartphones en laptops in continue verbinding met het Net. En niet slechts thuis. Ook in de publieke ruimte, die zelf afgeladen is met elektronische apparatuur. Daardoor creëert zich één groot netwerk om ons heen en wij maken daar continu deel van uit. Onze digitale en fysieke werelden versmelten tot het “internet der dingen”. Dat maakt dat we niet langer surfen op-, maar de facto leven in het Net.

Deze trend biedt een scala aan mogelijkheden, maar stelt ons ook voor pittige vraagstukken. Marleen Stikker, directeur van de Waag Society en spreker op de sessie, richtte zich hoofdzakelijk op de kansen. Zoals die van 3D printing, Open Data en User Generated Content. 3D printing biedt kansen voor sociale innovatie. De winst van Open Data, het openbaar maken van en transparant zijn over je informatie, is er een van het creëren van meerwaarde; anderen kunnen meer met jouw informatie dan jij dat kunt. User Generated Content, tot slot, betreft niet slechts het delen van data, maar die ook gezamenlijk vergaren. Burgers kunnen de watersector bijvoorbeeld assisteren in het meten van waterkwaliteit. Dat biedt kansen om de dialoog tussen organisaties en burgers te versterken. Uiteraard zijn er ook kritisch vragen te stellen bij een ‘leven in het Net’, zoals: Wie profiteert nu eigenlijk van al die ontwikkelingen? Hoe goed is onze privacy gewaarborgd wanneer je je continu in een netwerk beweegt?

De denktank ziet de vele mogelijkheden van digitalisering in, maar weegt tegelijkertijd af in hoeverre die in de eigen organisatie kunnen worden waargemaakt. Typerend voor veel organisaties in de watersector is dat ze erg gericht zijn op risicobeheersing. Maar in het licht van de trend ‘Leven in het Net’ verdient de hang naar controle een kritische heroverweging. Volgens Tom Demeyer, ook van de Waag Society, is de ontwikkeling naar zoiets als Open Data onvermijdelijk. Hij is daarom van mening dat je vooral strategisch moet nadenken over de implicaties van ‘Leven in het Net’. De denktank stelde daarop dan ook dat je geen controle moet houden op iets waar je geen controle op kan houden; “controle is goed, maar vertrouwen is beter”. Het is veel meer van belang je te buigen over hoe je met eventuele reacties omgaat als je alle gegevens openbaar maakt. Maar adequaat omgaan met reacties als gevolg van meer openheid op het Net, vereist mogelijk ook nieuwe competenties binnen de organisatie en veranderingen in de organisatiecultuur. Een die beter is toegerust op het omgaan met onzekerheden die onmiskenbaar gepaard gaan met het leven in het Net.

Tot slot besprak de denktank nog de mogelijkheid van Apps for Water in navolging van het concept Apps for Amsterdam dat de Waag Society heeft bedacht. Het idee hierachter borduurt voort op de gedachte dat derden meer waarde creëren met jouw informatie, dan waar jezelf toe in staat bent. Dus organiseer je een wedstrijd waarin je ontwikkelaars uitnodigt om met jouw gegevens voor het publiek bruikbare apps te creëren. Misschien hebben we straks dan een app waarmee een bergingsgebied zichtbaar wordt bij een potentiële overstroming of een waarmee burgers locaties met blauwalg kunnen melden.

Download bijeenkomst verslag