Denktanksessies organiseren wij drie maal per jaar. Deze sessies bijwonen, maar nog geen lid? Neem dan contact op via info@dwsi.nl

2e denktanksessie

Kant en Nietzsche op een waterfietsje

1 oktober 2009
Maarssen
Kant en Nietzsche op een waterfietsje

Op donderdagmiddag 1 oktober 2009 vond in Maarssen de tweede denktanksessie plaats van de Dutch Water Sector Intelligence (DWSI) onder de titel: Kant en Nietzsche op een waterfietsje. Centraal in deze sessie stond Sociaal Leren. Wat is sociaal leren? Integrale, adaptieve, en participatieve responsstrategieën vereisen dat we voortdurend leren: van elkaar en van onze omgeving. Maar het soort leren wat nodig is wordt alleen door middel van zorgvuldige facilitatie bereikt, waarbij aannames en uitgangspunten van mensen zichtbaar en bespreekbaar worden gemaakt. Dit werd toegepast op de lange termijnvisie voor de Waterketen, opgesteld door een team van waterspecialisten uit alle geledingen van de Nederlandse watersector. In het kader van Sociaal Leren was het de bedoeling om aannames, impliciet of expliciet verwoord in de visie, te benoemen en na te gaan wat voor mogelijkheden het zou bieden deze aan te passen.

En wie beter dan een filosoof kan bij deze exercitie ondersteuning bieden? Daarom was dit keer de jonge filosoof, columnist van NRC Next en auteur van het boek ‘Nietzsche en Kant lezen de krant’ (vandaar de titel..) Rob Wijnberg te gast. Enthousiast ging hij met zijn rijke filosofische kennis de dialoog aan met onze andere gast, Hans van der Eem, die de sessie bijwoonde als representant van het team dat de visie opstelde.

In een interview dat Rob Wijnberg Hans van der Eem afnam kwamen vier vertrekpunten uit de visie boven water. Met deze vier vertrekpunten gingen de deelnemers in subgroepen uiteen om elk één vertrekpunt nader te bestuderen. Zij werden verzocht antwoord te geven op vragen als “welke invloed heeft het vertrekpunt op de visie” en “welke argumenten ondersteunen het vertrekpunt, en welke niet”. Dat leidde uiteindelijk tot een advies van iedere groep voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van de visie.

2009_2P1110409

Nadat de adviezen waren gepresenteerd volgde een plenaire discussie. Daarin werd onder meer de vraag getackeld voor welke doelgroepen de visie bedoeld is. Maar ook: is er voldoende leiderschap in de watersector dat sturing geeft aan de ontwikkelingen die we als gehele watersector nastreven? Over deze en andere interessante vraagstukken is intensief met elkaar van gedachten gewisseld, waarbij in een deel van de sessie overigens uitsluitend open

Het was een sprankelende sessie, die door de 20 deelnemers uit de watersector (drinkwaterbedrijven, waterschappen, adviesbureaus, etc.) met een rapportcijfer 8 is beoordeeld.

Download bijeenkomst verslag