Denktanksessies organiseren wij drie maal per jaar. Deze sessies bijwonen, maar nog geen lid? Neem dan contact op via info@dwsi.nl

3e denktanksessie

Politieke plannen & biodiversiteit

15 december 2010
Conferentiecentrum Drakenburg, Baarn
Politieke plannen & biodiversiteit

2010: het jaar van de biodiversiteit. Maar ook het jaar van een nieuwe politieke wind in Den Haag. Wat hebben deze twee ontwikkelingen met elkaar te maken? Heel veel, zo kan worden opgemaakt uit deze DWSI denktanksessie. In een passende landelijke omgeving in Baarn kwamen de denktankleden voor de derde keer dit jaar bijeen om het inzicht te vergroten in strategische vraagstukken, dit maal op het snijvlak van biodiversiteit en politiek. Onder de bezielende expertbegeleiding van Jaap Dirkmaat, directeur van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, werd zo een goed DWSI jaar afgesloten.

Biodiversiteit staat onder grote druk en heeft volgens de wetenschapper Johan Rockström zelfs de kritieke ‘biofysische grens’ al overschreden. Politieke plannen kunnen veel effect sorteren op het vlak van biodiversiteit en hierin vallen de nodige ontwikkelingen op te tekenen. In EU verband worden verschillende ideeën uitgewerkt met als doel biodiversiteitverlies tegen te gaan. Op nationaal niveau heeft het nieuwe kabinet besloten dit onderwerp niet als prioriteit te zien en delegeren het beleid m.b.t. natuur en biodiversiteit naar lagere overheden. De politiek van ‘Brussel’ lijkt dus nogal te verschillen van die van ‘Den Haag’. De vraag die in deze sessie centraal stond is wat beide politieke benaderingen aan kansen en bedreigingen kan opleveren voor het natuurbeleid van organisaties in de watersector.

2010_3

Voordat de deelnemers met deze vraag aan de slag gingen, hield Jaap Dirkmaat een prikkelend verhaal af over biodiversiteit en natuur. Zo legde hij onder meer uit dat biodiversiteitverlies niet zozeer gaat over de ijsbeer, een symbool dat veel wordt gebruikt hiervoor, maar veel meer nog over ons, de mens. De consequenties van achteruitgang van biodiversiteit kunnen wel eens heel slecht uitpakken voor de mens en zou moeten dienen als waarschuwing. Maar we maken het onszelf juist lastig. Kijk naar water. Dat we spreken over spaarzaam omgaan met water in Nederland is eigenlijk heel raar als je nagaat hoeveel we ervan elke dag gratis en voor niets krijgen toegestopt. We hebben de rivieren alleen in een keurslijf gestopt en allerlei barrières opgeworpen waardoor water z’n vrije gang niet kan gaan. We leven daardoor aan de rand van de vulkaan. De vraag is niet of het mis gaat, maar wanneer. We moeten beseffen dat de aarde een levende aarde is en daarnaar handelen, aldus Dirkmaat.

Vervolgens zijn de deelnemers op basis van de principes van Sociaal Leren met de vraag aan de slag gegaan wat beide politieke benaderingen (‘Brussel’ en ‘Den Haag’) betekenen in termen van kansen en bedreigingen voor het natuurbeleid van de eigen organisatie. Daaruit vloeiden uiteenlopende ideeën en visies voort, die dienen als strategische bouwstenen voor de eigen organisatie. Wat die ideeën en visies zijn en het commentaar daarop van Jaap Dirkmaat valt te lezen in een uitgebreid verslag van deze sessie.

Download bijeenkomst verslag