Denktanksessies organiseren wij drie maal per jaar. Deze sessies bijwonen, maar nog geen lid? Neem dan contact op via info@dwsi.nl

2e denktanksessie

Leiderschap in de watersector

4 oktober 2010
Academiegebouw, Utrecht
Leiderschap in de watersector

De vierde denktanksessie van Dutch Water Sector Intelligence (DWSI), het platform dat zich richt op toekomstverkenningen voor en door de gehele watersector, vond op 4 oktober plaats in het Academiegebouw te Utrecht. Het thema was leiderschap in de watersector. Bij eerdere DWSI-sessies, bijvoorbeeld over de economische crisis (april 2009) en de langetermijnvisie voor de waterketen (oktober 2009), werd gesignaleerd dat leiderschap voor de watersector van groot belang is, maar dat het hier ook wel eens aan ontbreekt.

Het onderwerp werd behandeld met inbreng van twee externe experts: psycholoog en journalist Dominique Haijtema, die diverse wereldleiders en goeroes heeft geïnterviewd over leiderschap, en ervaringsdeskundige Caroline van de Wiel, commandant van de Brandweer Amsterdam-Amstelland en voorheen directeur van het
Waterleidingbedrijf Amsterdam.

De sessie leverde interessante inzichten op. Zo kun je wel degelijk spreken van effectief leiderschap wanneer je kijkt naar afzonderlijke ontwikkelingen die in de watersector hebben plaatsgevonden. Het vergde lef om iets unieks als Waternet op te zetten. Evides Industriewater BV. was er niet gekomen zonder de inzet van in het bijzonder twee medewerkers. En het huidige Vitens had nooit deze schaalgrootte bereikt zonder de inzet van een persoon.

2010_2

In de watersector als geheel is volgens de experts echter nog winst te behalen met meer collectief leiderschap. Van de Wiel sprak van een voorzichtig opererende sector, waar risicobeheersing rondom kwaliteit en leveringszekerheid de werkwijze van alledag zeer sterk bepaalt, waardoor vernieuwingen maar langzaam worden opgepakt. De sector heeft er vaak moeite mee collectief verantwoordelijkheid te nemen voor de dingen die moeten gebeuren, vatte Haijtema samen.

Download bijeenkomst verslag