Denktanksessies organiseren wij drie maal per jaar. Deze sessies bijwonen, maar nog geen lid? Neem dan contact op via info@dwsi.nl

2e denktanksessie

Trends in de planologie

8 mei 2012
Landgoed Huize Bergen, Vught
Trends in de planologie

Volgens de voorzitter van de Beroepsvereniging van Stedenbouwkundigen en Planologen staat water niet of nauwelijks op het netvlies van zijn beroepsgenoten. Daardoor is water nu vaak bijzaak in planologische ontwikkelingen en de ruimtelijke ordening (RO) in Nederland: “Zaken die met de uitvoering te maken hebben, regelen we achteraf”.

Dat water vaak bepalend is in de RO wordt doorgaans pas duidelijk tijdens de bouw of nadat bouwprojecten gerealiseerd zijn en wateroverlast vervolgens de kop opsteekt. Een typisch geval van het dempen van de put nadat het kalf verdronken is. Laten we water dus voortaan in het planologisch voortraject meenemen, zou je zeggen. Niets is echter minder waar. De strategische betekenis van water is nog altijd de blinde vlek in de RO. Constateren dat planologen meer oog moeten hebben voor de rol van water in hun werk zal weinig opleveren; waterdeskundigen moeten zich nadrukkelijker mengen in planologische processen. “Wees daarom wat minder aardig en laat horen hoe belangrijk water in de planologie eigenlijk is”, hield gastspreker Tjerk Ruimschotel deelnemers aan deze tweede DWSI denktanksessie van 2012 voor.

Download bijeenkomst verslag