Denktanksessies organiseren wij drie maal per jaar. Deze sessies bijwonen, maar nog geen lid? Neem dan contact op via info@dwsi.nl

1e denktanksessie

Crisis, what crisis?!

9 maart, 2016
Houten
Crisis, what crisis?!

Crisis, what crisis? Is het u ook opgevallen dat alles als een crisis gepresenteerd wordt?

We hebben een vluchtelingencrisis; we hebben een klimaatcrisis; een economische crisis; een Europese crisis; een oliecrisis; een voetbalcrisis; een relatiecrisis…Ook de watersector blijft niet gespaard, denk aan de ‘global water crisis’, en recent de ‘Flint water crisis’.

Recent is het nieuwste Global Risk report van het World Economic Forum verschenen, met grootschalige migratie als toprisico, op de voet gevolgd door een aantal aan water gerelateerde onderwerpen als extreme weersomstandigheden en klimaat-inactiviteit.

Stuk voor stuk belangrijke vraagstukken, maar het lijkt er ook op dat issues als crisis geframed (moeten) worden om op de agenda te komen. Maar wat betekent het dat zoveel als crisis bestempeld wordt?

In de Trendrede 2016 staat de zoektocht naar ‘grip’ centraal. Mensen zien dat ijkpunten zijn weggevallen en gaan op zoek naar nieuwe. Dat staat niet los van het crisis-denken. Door alles als crisis te benoemen, suggereer je ook dat fundamenten van ons systeem wankel zijn. Er is een grote behoefte aan vastigheid, een basisvertrouwen om de persoonlijke grip te vergroten.

In deze denktanksessie verkennen we hoe we als sector grip houden op de uitdagingen waar we voor staan, en wat het betekent als deze uitdagingen (of problemen, of incidenten) als crisis gezien worden.

Leden kunnen inloggen via het het hiernaast aangegeven kader om het verslag te lezen.

 

 

Download bijeenkomst verslag