Denktanksessies organiseren wij drie maal per jaar. Deze sessies bijwonen, maar nog geen lid? Neem dan contact op via info@dwsi.nl

2e denktanksessie

De Bossenstrategie: Ziet men door de bomen het water nog wel?

27 mei, 2021
Teams
De Bossenstrategie: Ziet men door de bomen het water nog wel?

De ontwikkeling van bos biedt kansen voor het terugdringen van de CO2 uitstoot. In het kader van het klimaatakkoord heeft het Rijk daarom een Bossenstrategie ontwikkeld. In deze strategie is opgenomen dat het Nederlandse bosareaal in 2030 met 10%, ofwel 37.000 hectare, moet zijn toegenomen. Daarmee komt men niet alleen tegemoet aan de klimaatopgave, maar ook aan de maatschappelijke onrust over de boskap en de ontbossing van de afgelopen jaren. Een wenselijke ambitie dus. Maar gezien de beperkte ruimte in Nederland en de vele uitdagingen waar we voor staan, kan de uitvoering nog een flinke klus worden.

In deze DWSI denktanksessie verkennen we hoe de watersector kan inspelen op de bossenstrategie. Op welke locaties kunnen we nieuw bos het best ontwikkelen of nieuwe bomen planten? Welk type bos of bomen past goed bij welk landschap? Zijn slimme combinaties mogelijk of moeten er juist scherpe keuzes gemaakt worden als we het aantal hectare bos willen vergroten? En is er wel voldoende oog geweest voor de gevolgen van bosontwikkeling voor het waterbeheer? Landschapsecoloog en onderzoeker bosbeheer Bas Lerink (WUR) schetst het Nederlandse bosbeleid en bespreekt de kaders van de bossenstrategie als kans voor agroforestry, biodiversiteit en buffer voor natuurgebieden. Vervolgens reflecteren we samen met ecohydroloog Prof. Dr. Ir. Flip de Witte op de gevolgen en betekenis van bosbeheerprojecten voor de watersector. De denktanksessie vindt online plaats op donderdag 27 mei van 14:00 tot 17:00.

Gemaakt met Padlet
Download bijeenkomst verslag