Denktanksessies organiseren wij drie maal per jaar. Deze sessies bijwonen, maar nog geen lid? Neem dan contact op via info@dwsi.nl

3e denktanksessie

De Future is Fungi: Wat betekent de opkomst van schimmels voor de watersector?

13 september, 2021
Muntgebouw, Utrecht
De Future is Fungi: Wat betekent de opkomst van schimmels voor de watersector?

Schimmels zijn de toekomst. Een belofte die steeds vaker te horen is. De wetenschappelijke kennis over schimmels groeit en de toepassingen van schimmels schieten letterlijk als paddestoelen uit de grond. Waar schimmels eerder al werden ingezet in sommige productieprocessen, is het gebruik van het schimmelmateriaal, mycelium, als biobased material erg innovatief. In de praktijk zijn al een aantal schimmeltoepassingen terug te zien: voor de productie van textiel of leer, als verpakkingsmateriaal, als isolatiemateriaal of tegels in de bouw en er is zelfs een ‘levende doodkist’ ontworpen.

Mycelium wordt gezien als een van de meest milieuvriendelijke materialen die er bestaat en heeft dankzij haar verschillende materiaaleigenschappen veel potentie als duurzame oplossing. De groeiende inzet van schimmels is daarom ook voor de watersector relevant. Schimmels kunnen bijvoorbeeld worden ingezet om de waterkwaliteit te verbeteren omdat ze goed zijn in het opruimen zoals chemicaliën, medicijnresten, olie of zelfs plastic. Daarbij zou grootschalige inzet op het gebruik van schimmels ook invloed kunnen hebben op de vraag naar water, omdat er nauwelijks water nodig is voor de productie van mycelium..

In deze denktanksessie verkennen we gezamenlijk welke kansen en bedreigingen de opkomst van schimmels met zich meebrengt.  Prof. Dr. Han Wosten, schimmelexpert en hoogleraar microbiologie aan de UU, zal ons meenemen in de wetenschappelijke wereld van Fungi, ons inspireren met de opkomende bio-innovaties en ook een schets geven van de ontwikkelingen in de industrie. De denktanksessie vindt plaats op maandag 13 september en zal voor het eerst sinds COVID19 weer zal live plaatsvinden in het Muntgebouw, te Utrecht. Uiteraard met in achtneming van de Coronamaatregelen van dat moment. Het programma duurt van 14:00 tot 19:00 en is inclusief diner.

*Photo by Sander Mathlener on Unsplash

Download bijeenkomst verslag