Denktanksessies organiseren wij drie maal per jaar. Deze sessies bijwonen, maar nog geen lid? Neem dan contact op via info@dwsi.nl

3e denktanksessie

Denktanksessie Kunst en Emotie in Transities

11 oktober, 2023
The Greenhouse Utrecht
Denktanksessie Kunst en Emotie in Transities

Heeft u ooit een huis gekocht of gehuurd op basis van een gevoel, of hebt u zorgvuldig een lijst met voor- en nadelen opgesteld? En wat te denken van de keuzes die u maakt op uw werk, zoals de samenwerkingen die u aangaat? In 2011 benadrukte Daniel Kahneman in zijn boek al hoe menselijke besluitvorming sterk wordt beïnvloed door emoties en psychologische factoren. Zelfs bij belangrijke beslissingen met aanzienlijke gevolgen handelen we vaak minder rationeel dan we denken. Maar hoe manifesteert zich dit op de werkvloer, en wat zijn daarvan de consequenties?

Deze vraagstukken zijn niet nieuw; Plato bepleitte het beteugelen van emoties, terwijl Martha Nussbaum betoogt dat ons denken zonder emoties krachteloos is. Tegenwoordig ervaren we echter een overvloed aan emoties en gevoelens in onze maatschappij: in de politiek, op sociale media, in campagnes, etc. Gezien de toenemende nadruk op emoties in het menselijk handelen, is het relevant om te onderzoeken welke rol emoties kunnen spelen in de watersector. Hoe beïnvloeden emoties de manier waarop we problemen identificeren, oplossingen zien en strategische beslissingen nemen? En hoe kunnen we deze emoties bewuster benutten om een succesvolle watertransitie te realiseren?

Kunst kan de weg wijzen naar een dieper begrip en verandering. Tijdens de denktanksessie van 11 oktober 2023 verkenden we hoe kunst een centrale rol kan spelen in de watersector. Wat de steeds verder opwarmende wereld nodig heeft, zo schreef McKibben (milieuactivist, schrijver en journalist) als antwoord op zijn eigen retorische vraag, is: “art, sweet art”: “We kunnen met onze satellieten en wetenschappelijke instrumenten registeren wat er aan de hand is, maar kunnen we het ook in onze verbeelding registeren, het meest gevoelige instrument van alle middelen waarover we beschikken?”

Download bijeenkomst verslag