Denktanksessies organiseren wij drie maal per jaar. Deze sessies bijwonen, maar nog geen lid? Neem dan contact op via info@dwsi.nl

1e denktanksessie

Distantieren & vervreemding

6 februari 2014
Kasteel de Haar, Haarzuilens
Distantieren & vervreemding

Op de denktanksessie van 6 februari jl. combineerden 35 strategen hun denkkracht, creativiteit en strategisch inzicht op de thema’s “distantiëring” en “vervreemding” en werden daarin gevoed door de zeer inspirerende spreker Bas Haring.

Verpakt in parabels verhaalde Haring over zijn ervaringen met distantiëring & vervreemding én hoe hij daarmee omgaat. Vaak hebben deze thema’s een negatieve connotatie, zegt hij, en als echte ‘volksfilosoof’ gaf hij onder meer het voorbeeld van een pak melk. De houdbaarheidsdatum instrueert jou dat de melk ‘over datum’ is. Dat stimuleert niet tot verdere verdieping in die melk of te proeven of die echt niet goed meer is (vervreemding). Daarmee vergroot je je afstand tot de materie zelf, in dit geval de melk (distantiering). Zijn manier om de afstand tot onderwerpen waar hij weinig van weet, maar geïnteresseerd in is kleiner of meer ‘eigen’ te maken is door die zelf in ieder geval één keer te ervaren. Hij schreef een boek over oerwouden, maar niet zonder daar eerst zelf te zijn geweest. Hij schrijft binnenkort een boek over economie, maar volgt eerst een studie daarnaar. Maar distantiëring & vervreemding heeft ook een positieve connotatie, en is voor hem zelfs noodzakelijk om te doen wat hij doet; zonder afstand te nemen en zich af te zonderen zou hij nooit over de dingen kunnen filosoferen en schrijven zoals hij doet.2014_1 DSC_3702a

Beide kanten van deze thema’s kwamen vervolgens terug in de strategische vertaling naar de watersector door de deelnemers. Zij zien een distantiërende en vervreemdende werking uitgaan van ontwikkelingen als vergaande protocollering en zeer specialistische metingen (hoeveel cijfers achter de komma’s is genoeg..?), de verschillende schaalniveaus waartussen beleid moet worden afgestemd (bijv. EU vs. Lokaal), Big Data en van de maatschappij losgezongen water instituties. Maar wat op het eerste gezicht vervreemdend lijkt, kan soms ook heel goed worden gebruikt om de afstand tussen jou en je doelgroep te verkleinen, zoals in het geval van Social Media.

Zoals gisteren ook weer bleek, is het even afstand nemen van bureau, computer en de dagelijkse routine heel verfrissend, en zelfs noodzakelijk om te komen tot nieuwe strategische inzichten. En waar kan dat beter dan op een DWSI denktanksessie?

Download bijeenkomst verslag