Denktanksessies organiseren wij drie maal per jaar. Deze sessies bijwonen, maar nog geen lid? Neem dan contact op via info@dwsi.nl

3e denktanksessie

Een VUCA-wereld: Omgaan met diepe onzekerheid

5 oktober, 2022
Villa Jongerius (Kanaalweg 64, 3527 Utrecht)
Een VUCA-wereld: Omgaan met diepe onzekerheid

De laatste jaren zullen de meeste van ons wel eens angst of stress hebben ervaren door gevoelens van onzekerheid die gepaard gaan met een pandemie, de stikstofcrisis, boeren op de snelweg, klimaatverandering, de oorlog in Oekraïne, droogte, en zo verder. Het voelt soms alsof de wereld op losse schroeven staat. Deze sessie gaan we kijken hoe we met grote onzekerheid om kunnen gaan. Aanleiding voor deze sessie is de water-, voedsel-, klimaat nexus waarbinnen onzekerheid een grote rol speelt. Denk bijvoorbeeld aan hydrologische onzekerheden door klimaatverandering. Daarbij beroepen we ons op lessen uit een wellicht onverwachte hoek, namelijk defensie. Deze sector heeft veel ervaring met situaties die zich, net zoals klimaatverandering, kenmerken door Volatiliteit, Onzekerheid, Complexiteit en Ambiguïteit, VUCA. Het acroniem VUCA werd voor het eerst geïntroduceerd door Warren Bennis en Burt Nanus in het US Army College. Met dit acroniem beschreven zij de wereld na de koude oorlog en op basis hiervan gaven zij een richting aan strategisch leiderschap.

Meldt u aan via dit inschrijfformulier:

Inschrijven

 

Het Transitie-drieluik

Groeiende maatschappelijke opgaven, zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, vergrijzing, woningnood, en zorgwekkende nieuwe stoffen, zorgen voor complexe uitdagingen. En de beoogde duurzaamheidstransities die daarvoor uitkomst moeten bieden, waaronder de circulaire economie, de energietransitie, digitalisering, een landbouwtransitie, en de bossenstrategie stapelen zich op. De duurzaamheidstransities zijn fundamentele en onomkeerbare veranderingen in de cultuur, institutionele structuren en praktijken van de samenleving. Ze betreffen diverse conventionele sectoren, zoals energie, mobiliteit, water, landbouw en gezondheidszorg, en zijn het resultaat van co-evolutie tussen alle SEPTED dimensies in (Sociaal-cultureel, Economisch, Politiek, Technologisch, Ecologisch, Demografisch). Het duurt meestal meerdere decennia voordat een beoogde transitie is gerealiseerd. De duurzaamheidstransities gaan dus over grote systeemveranderingen met een grote tijdsafdruk (het temporele bereik van interventies de toekomst in). Gezien de omvang en de multidimensionaliteit van deze stof gaat DWSI meerdere sessies hieraan besteden.

Wetenschappelijk en beleidsmatig is er steeds meer aandacht voor de samenhang tussen voedsel(productie), (hernieuwbare)energie en (zoet)water: ook wel de water-energie-voedsel-klimaat nexus genoemd. De nationale omgevingsvisie zet ook in op een integrale aanpak voor de dringende maatschappelijke opgaven. Het vertrekpunt is dat we alleen synergetische oplossingen kunnen vinden, die elkaar niet bijten, wanneer deze systemen integraal, in hun onderlinge samenhang, worden bekeken. Naast de complexiteit en samenhang van de duurzaamheidstransities gaat er ook veel onzekerheid, ambiguïteit en veranderlijkheid mee gepaard.

Om voor de denktanksessies de complexiteit behapbaar te maken, zonder de integraliteit uit het oog te verliezen, gaat iedere bijeenkomst over een vraagstuk op één van de raakvlakken in de water-energie-voedsel-klimaat nexus (zie hieronder). Op deze raakvlakken gaan we op zoek naar strategische leerpunten met behulp van inzichten uit de transitietheorie en ervaringen in de praktijk. Het drieluik ziet er als volgt uit:

Denktanksessie I           Lock-ins voorbij: Leren omgaan met afhankelijkheidsrelaties in de water-voedsel-landbouw Nexus (30 maart)

Denktanksessie II          Sociale kantelpunten: Wat kunnen we leren van sociale innovatie in de energietransitie? (20 juni)

Denktanksessie III         Diepe onzekerheid: Leren omgaan met VUCA-omstandigheden (5 oktober)

Wij hopen deelnemers van alle twintig leden welkom te heten tijdens de komende denktanksessie en zo gezamenlijk de watertransitie vooruit te brengen!