Denktanksessies organiseren wij drie maal per jaar. Deze sessies bijwonen, maar (nog) geen DWSI-lid? Neem dan contact op via info@dwsi.nl

3e denktanksessie

Financial Governance voor de Waterketen van de Toekomst

7 oktober 2014
Puur Kloosterhoeve, Harmelen
Financial Governance voor de Waterketen van de Toekomst

Een waterschap en een drinkwaterbedrijf willen hun laboratoria fuseren, maar de BTW-verplichting van de één leidt tot te hoge kosten voor de ander. Twee waterschappen moeten fuseren, maar dat leidt tot hogere kosten voor een deel van de burgers. Zo maar wat voorbeelden van de consequenties van de complexe wijze waarop de watersector financieel georganiseerd is. De OECD wees ons er begin dit jaar op dat de financiële structuur van de watersector niet toekomstbestendig is. Die moet transparanter worden, de vervuiler en gebruiker laten betalen, en meer prikkels geven voor efficiëntie o.a. via een ander beheer- en financieringsmodel voor afvalwaterzuivering.

Op 7 oktober kwamen strategen uit de watersector bijeen om zich gezamenlijk in de strategische vragen op gebied van financial governance te verdiepen. Uitgangspunt is de vraag hoe burgers, boeren en bedrijven in de toekomst voor waterdiensten gaan betalen en door wie die diensten dan uitgevoerd gaan worden. Kortom: richt de watersector opnieuw in!
De complexe inrichting van de watersector en de variëteit aan financiële stromen is voer voor bestuurskundigen. Fred Fleurke, emeritus hoogleraar bestuurskunde, ziet parallellen tussen samenwerking in de watersector en het vraagstuk van de stadsvernieuwing, dat hij intensief bestudeerd heeft. “Ook hier was sprake van diverse publieke en private partijen met uiteenlopende taken en belangen die ineens gezamenlijk moesten opereren.”

Op basis van een analyse van de financial governance valt het hem op dat er substantiële inefficiënties in het watersysteem zijn. Hij noemt als voorbeeld de drinkwaterproductie. Drinkwaterbedrijven kunnen hun geld slechts aan één doel besteden, dus dat biedt geen prikkel tot efficiëntie in de waterketen. Bovendien hebben ze een monopoliepositie aangezien burgers niet van leverancier kunnen veranderen.

Download bijeenkomst verslag