Denktanksessies organiseren wij drie maal per jaar. Deze sessies bijwonen, maar nog geen lid? Neem dan contact op via info@dwsi.nl

3e denktanksessie

Glocalization: think global, act local

27 november 2009

Glocalization: think global, act local

Vrijdag 27 november organiseerde de Dutch Water Sector Intelligence (DWSI) in samenwerking met Waternetwerk de trenddag. Deelnemers werden ontvangen op de 13e verdieping van de Zeevaartschool te Rotterdam, die een prachtig uitzicht bood over de haven. Hier trapte Monique Bekkenutte de trenddag af, waarna ze de key-note speaker van de middag aankondigde: Paul Reiter, directeur van International Water Association (IWA).

Paul praatte het publiek bij over trends en ontwikkelingen in de watersector, waar het thema van de middag, glocalisering: think global act local, als rode draad doorheen liep. Paul sprak over de problemen die we nu als professionals in de watersector ervaren, over grote uitdagingen die de toekomst voor ons in petto heeft, maar ook over oplossingen die reeds voorhanden zijn. Daarbij beperkte hij zich niet tot de hoofdlijnen, de globale ontwikkelingen die hij helder uiteenzette. Wanneer relevant, zoomde hij in op bepaalde onderwerpen om de toch wat abstracte globale trends specifiek te maken en, in de lijn van glocalisering, na te gaan hoe het globale zich manifesteert in het lokale. Hij zegt graag te spreken in Nederland, waar toonaangevende perspectieven op grote vraagstukken als klimaatverandering vandaan komen. Maar als het gaat om oplossingen, innovatie en adaptatie zal Nederland zichzelf de vraag moeten stellen: willen we leidend zijn of volgen? Op dit moment is het niet in Nederland, maar elders in de wereld waar werkelijke innovatieve oplossingen op grote uitdagingen worden bedacht en uitgevoerd. Na Paul was het woord aan Jan Peter van der Hoek, die de deelnemers alles vertelde over het hoe, wat en waarom van DWSI.

2009_3

Alvorens de deelnemers aan de beurt waren zich te mengen in het debat, werden zij eerst op ludieke wijze geprikkeld door de jonge stand-up comedian en trainer Paul Smit. Hij toonde met behulp van allerhande trucs de essentie van het principe Sociaal Leren: er zijn verschillende manieren om tegen iets aan te kijken en sta daarom open voor andermans visie op zaken zonder meteen te vervallen in consensus.

Dat namen de deelnemers mee naar het World Café. In deze werkvorm praten de deelnemers in groepjes om een ronde tafel met elkaar over een bepaald thema en schrijven hun gedachten, argumenten of acties op een wit tafelkleed. Om de 20 minuten verandert de deelnemer van tafel, van onderwerp en van samenstelling van groep en borduurt voort op hetgeen is gezegd in het vorig groepje. De volgende thema’s kwamen aan bod: maatschappelijk verantwoord ondernemen, stedelijk waterbeheer, water governance en informatietechnologie. Bij elk van deze thema’s stonden de vragen “hoe gaat het nu?”, “hoe kan het beter?” en “wat kan ik hieraan bijdragen?” centraal. De opbrengst: levendige discussies & volgeschreven tafelkleden; bouwstenen om te komen tot strategieën die leiden tot oplossingen voor grote uitdagingen.

Download bijeenkomst verslag