Denktanksessies organiseren wij drie maal per jaar. Deze sessies bijwonen, maar nog geen lid? Neem dan contact op via info@dwsi.nl

3e denktanksessie

Innovatie & crowdsourcing in de watersector

8 oktober 2013
Villa Jongerius, Utrecht
Innovatie & crowdsourcing in de watersector

Wat kan crowdsourcing aan innovatie van waterorganisaties bijdragen? Wellicht meer dan vooraf gedacht. Het betrekken van de ‘crowd’ in je innovatieprocessen helpt je niet alleen met het verrijken van de producten en diensten die hieruit voortvloeien, maar kan ook uitstekend worden gebruikt als klankbord en als spiegel op de organisatie. Vraag de burger wat hij of zij vindt van de door jou bedachte oplossing of interventie, en vaak kom je tot een net even andere, betere insteek. Van groot belang is het ‘waarom’ van innovatie: datgene wat je doet en ontwikkelt moet terugpakken op de missie van je organisatie. Is dat niet het geval, dan kunnen er vraagtekens worden gesteld bij de legitimiteit van innovaties. En dat geldt zeker voor organisaties in de watersector die er bij uitstek zijn voor en bij de gratie van de ‘crowd’.

Download bijeenkomst verslag