Denktanksessies organiseren wij drie maal per jaar. Deze sessies bijwonen, maar nog geen lid? Neem dan contact op via info@dwsi.nl

1e denktanksessie

Kredietcrisis: consument & duurzaamheid speerpunten binnen watercyclus

24 april 2009
Maarssen
Kredietcrisis: consument & duurzaamheid speerpunten binnen watercyclus

24 april jl. vond in Maarssen de eerste denktanksessie van DWSI plaats met als thema ‘de kredietcrisis’. De sessie werd ingeleid en ondersteund door de bekende econoom Prof. Dr. Arnold Heertje. Afgevaardigden van de 19 deelnemende partijen bespraken met elkaar de mogelijke kansen en bedreigingen van de kredietcrisis voor de watersector. Daaruit zijn responsstrategieën afgeleid, bouwstenen waarmee deelnemers strategieën in hun eigen organisatie kunnen ontwikkelen of juist aanscherpen.

Uit de denktanksessie bleek vooral dat de watersector zorgvuldig rekening moet (blijven) houden met de consument, waar het uiteindelijk allemaal om draait. Daarnaast heeft de crisis velen tot bezinning gebracht over zaken die er werkelijk toe doen in het leven. Een van de meest prominente daarin is duurzaamheid. Nu is hét moment om in duurzaamheid te investeren en daar kan de watersector bij uitstek zijn steentje aan bijdragen.

Download bijeenkomst verslag