Denktanksessies organiseren wij drie maal per jaar. Deze sessies bijwonen, maar nog geen lid? Neem dan contact op via info@dwsi.nl

1e denktanksessie

Meervoudige Waardecreatie

12 maart, 2019
Buitenplaats Amerongen 14:00 - 19:00
Meervoudige Waardecreatie

Onze maatschappij staat voor een aantal belangrijke transities. Onze huidige manier van produceren, consumeren, bouwen, bewegen en wonen zijn niet toekomstbestendig. We willen overschakelen van fossiele naar duurzame energie, we willen onze fysieke omgeving bestendig maken tegen klimaatverandering en we willen van een lineaire naar een circulaire economie.

Onderdeel van deze transitie is een nieuwe kijk op waarde en waardecreatie. In het oude systeem ligt de focus vaak op financiële kosten en baten en die worden bovendien heel onvolledig berekend. Kolenstroom is bijvoorbeeld zo goedkoop, omdat de negatieve effecten van CO2 uitstoot en luchtvervuiling niet in de prijs zijn meegenomen.

Gelukkig zien we daar verandering in komen. Onder de noemer ‘meervoudige waardecreatie’ wordt geëxperimenteerd met nieuwe manieren om nutsvoorzieningen te organiseren en verschillende doelen aan elkaar te koppelen. Bij deze projecten wordt niet alleen gekeken naar de financiële business case, maar ook naar maatschappelijk en ecologische waarden die soms niet zo makkelijk in geld zijn uit te drukken. Dat leidt vaak tot koppelingen tussen sectoren en organisaties die voorheen los van elkaar opereerden, zoals woningcorporaties en waterschappen en drinkwaterbedrijven en netbeheerders.

We stellen ons een toekomst voor waarin meervoudige waardecreatie de norm is. Wat betekent dit voor de manier waarop er in de toekomst in de watersector gewerkt gaat worden? Welke waarden worden er in de watersector gecreëerd? Welke koppelkansen zijn er met andere sectoren? Welke soorten samenwerkingsverbanden zouden er kunnen ontstaan?

Over deze vragen gaan we in de eerste DWSI denktanksessie van 2019 met elkaar in gesprek. Na de sessie zal er een diner plaatsvinden.

Download bijeenkomst verslag