Denktanksessies organiseren wij drie maal per jaar. Deze sessies bijwonen, maar nog geen lid? Neem dan contact op via info@dwsi.nl

2e denktanksessie

Nederland na Corona: Drie scenario’s voor 2025

18 juni, 2020
MS Teams Webconferentie
Nederland na Corona: Drie scenario’s voor 2025

Als virtueel alternatief voor de 2e denktanksessie heeft een groep van ongeveer 20 strategen en beleidsadviseurs de strategische kansen en bedreigingen besproken voor Nederlandse waterorganisaties van een drietal (post)corona scenario’s.

Bij het ontwikkelen van de scenario’s hebben we ons allereerst gericht op de belangrijkste onzekerheden met betrekking tot de crisis en de reactie daarop. We hebben daarbij een brede blik op maatschappelijke ontwikkelingen,  aan  de  hand  van  het  DESTEP-model  (Demografie,  Economie,  Sociaal-cultureel, Technologie,  Ecologie,  Politiek). Daarbij baseren we ons op de DWSI Trend Alerts en tal van verkenningen en scenariostudies van andere partijen.

De scenario’s staan beschreven in een document met scenarioverhalen die elk een andere toekomst laat zien. De resultaten van de denktanksessie worden gebruikt om de scenario’s verder te verrijken en de uiteindelijke scenario’s worden daarna met de DWSI leden gedeeld.

De DWSI leden per scenario de kansen en bedreigingen geïnventariseerd voor de eigen organisatie. In totaal zijn 153 kansen (76) en bedreigingen (77) geïnventariseerd, verdeeld over de drie scenario’s. De volgende vijf hoofdthema’s zijn hieruit gedestilleerd:

  1. Rol in de maatschappij
  2. Interne organisatie
  3. Duurzaamheid, milieu-impact en circulariteit
  4. Cyber, Hydroinformatics/Digitalisering en Data
  5. Financiën

Net zoals bij de klassieke denktanksessies in levenden lijve was de bedoeling van de online denktanksessie om door een synthese van de informatie en kennis van deelnemers (actief co-leren) het strategisch begrip te ontwikkelen. Concreet hebben de deelnemers oplossingen bedacht om de kansen te benutten en de bedreigingen weg te nemen. Deze oplossingen zijn ontwikkeld voor zowel de korte termijn als de lange termijn. En als laatste stap werden de oplossingen afgezet tegen de drie scenario’s voor 2025, als robuustheidstoet.

De scholing van eigen medewerkers (hoe om te gaan met digitale technologie) werd gezien als no-regret maatregel, waar ieder organisatie aan moet werken. Dat de opslag van water een steeds aantrekkelijker business model wordt, is als verrassende conclusie uit de analyses gekomen, omdat dit niet direct gerelateerd is aan (post)corona. Zo zien we weer dat in complexe systemen alles met alles samenhangt.

Download bijeenkomst verslag