Denktanksessies organiseren wij drie maal per jaar. Deze sessies bijwonen, maar nog geen lid? Neem dan contact op via info@dwsi.nl

3e denktanksessie

Technologische doorbraken in de AgriFoodTech-revolutie

5 november, 2019
Kanaal30 Utrecht 14:00-19:00
Technologische doorbraken in de AgriFoodTech-revolutie

Nederland is de tweede landbouwexporteur ter wereld en koploper in landbouwinnovatie. En de druk op de landbouwsector om te veranderen neemt toe. Technologie gaat veel betekenen voor de aankomende landbouwrevolutie. Waar deze trend eerst als ‘AgTech’ werd geduid is er groeiend besef dat de link tussen landbouw en voedsel juist bepalend is: disruptieve innovaties duiken op in de hele ‘van-zaad-tot-tafel’ waardeketens die boer en klant verbinden. Neem bijvoorbeeld de stichting Herenboeren, waar een corporatie van huishoudens hun groenten, vlees en fruit krijgen van een boer die ze zelf in dienst hebben genomen om hun gezamenlijk aangekochte land biologisch te beheren. In deze nieuwe waardeketens zijn er een aantal sleuteltechnologieën die de toekomst van ‘AgriFood’ gaan bepalen. Daarom is de nieuwe kennis en innovatieagenda van het TKI, Landbouw, Water, Voedsel 2020-2023, juist een samenwerking tussen o.a. de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Infrastructuur & Water en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast is er ook toenemende aandacht voor hightech innovaties die het verduurzamen van de voedselketen verenigen met gezondheid en welzijn. Afgelopen voorjaar is bijvoorbeeld het OnePlanet Research Center geopend dat gaat werken aan nano- en digitale technologie op de cross-over tussen voeding, gezondheid, landbouw en leefomgeving.

Gastspreker voor deze denktanksessie is Kees de Gooijer, Directeur TKI Agri & Food, Topsector Agri & Food. 

De ontwikkelingen in de landbouwsector hebben uiteraard consequenties voor de watersector; denk alleen al aan de watervraag. Wellicht kunnen we ook leren van de technische innovaties waarbij het hogere doel gezondheid medebepalend wordt voor het toepassen van technologie in de voedselproductie. Ook in de watersector gaat het in essentie om volksgezondheid; wat betekent dat voor de focus van onze technische innovaties? Over dit vraagstuk gaan we in de derde DWSI denktanksessie van 2019 met elkaar in gesprek. Na de sessie zal er een diner plaatsvinden.

Download bijeenkomst verslag