Denktanksessies organiseren wij drie maal per jaar. Deze sessies bijwonen, maar nog geen lid? Neem dan contact op via info@dwsi.nl

3e denktanksessie

Toegepaste Waterethiek: Hedendaagse Uitdagingen en Antwoorden

9 november, 2017
DUTCH Amersfoort, De Genestetlaan 7 / 9 Amersfoort
Toegepaste Waterethiek: Hedendaagse Uitdagingen en Antwoorden

De overheid staat voor tal van nieuwe morele keuzes aangaande bijvoorbeeld immigratie en privacy. Hoe gaan we om met de hedendaagse morele vraagstukken die nieuwe technologie, zoals biomanipulatie ons bieden? Strategen bij waterbedrijven worden evengoed uitgedaagd door ethische dilemma’s zoals het afwegen van korte-termijn versus lange-termijn kosten en baten, individuele versus publieke belangen, de verdeling van risico’s en verantwoordelijkheden, en de verhouding tussen mensen, milieu, en winst.

Uit de sector horen we dit soort vragen:

Welke niveau van bescherming tegen overstromingen moet gerealiseerd worden waar en voor wie?

Mogen drinkwaterbedrijven eeuwenoud grondwater als bron blijven benutten?

Wie is verantwoordelijk voor de waterleidingen binnenshuis (hygiëne en veiligheid)?

Hoe open moet de sector zijn over data zoals welke stoffen er in het (drink)water zit?

Wie betaalt voor het leggen van leidingen naar afgelegen buitengebieden?

Mogen bewoners zich afkoppelen van het centrale netwerk?

Mogen chemische fabrieken en ziekenhuizen “lozen op de norm”, en wie is verantwoordelijk voor schadelijke stoffen waarvoor geen milieunormen bestaan?

Stuk voor stuk belangrijke vraagstukken, maar wat we vaak zien is dat strategen de ethische afwegingen proberen te maken aan de hand van keurmerken en verantwoordingsrapportages. We proberen dit soort vraagstukken ook ‘objectief’ mee te nemen in afwegingskaders, maar zien dat dit lastig is. Hoe kunnen we waarden van de organisaties vertalen naar operationele beslissingen? Hoe kunnen we ethische aspecten in business cases en evaluaties meenemen? We gaan hierover graag met u in gesprek tijdens de komende DWSI bijeenkomst.

Professor Neelke Doorn dit complexe thema voor ons inzichtelijk maken. Neelke Doorn is dit jaar benoemd tot Antoni van Leeuwenhoek hoogleraar in Ethics of Water Engineering. Neelke is afgestudeerd als civiel ingenieur, filosoof en jurist en is sinds 2007 verbonden aan de sectie Ethiek en Filosofie van de Techniek van TBM. In haar onderzoek naar de ethische aspecten in het waterbeheer combineert zij op unieke wijze haar drie disciplinaire achtergronden. Neelke wordt nationaal en internationaal erkend voor haar expertise op het gebied van water engineering en ethiek en verkreeg de afgelopen jaren diverse onderzoek beurzen, waaronder een NWO-Veni beurs in 2013 en drie projectsubsidies in het programma “Maatschappelijk Verantwoord Innoveren” van NWO. Neelke zal het met ons gaan hebben over hoe om te gaan met risico’s en onzekerheden, het verdelen van verantwoordelijkheden en conflicterende waarden.

Graag tot  9 november!

Download bijeenkomst verslag