Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Trends in Europese Politieke Economie

7 december 2015


Trends in Europese Politieke Economie

Jeroen Dijsselbloem eist als voorzitter van de Eurogroep dat de Griekse staat haar belangen in drinkwaterbedrijven verkoopt. Als Minister van Financiën is hij gebonden aan wetgeving die dat binnen Nederland verbiedt.

Deze paradox is exemplarisch voor de spanning tussen Europese integratie, nationale belangen en democratische invloed. Volgens econoom Rodrik vormen die een trilemma, waarvan er altijd maar twee in combinatie kunnen voorkomen. Het is de vraag welke twee de toekomst van Europa zullen vormgeven. Ondertussen vindt in Europa een ideologische strijd plaats tussen het politieke midden dat pleit voor fiscale discipline en politieke integratie en de politieke flanken die pleiten voor meer beleidsvrijheid op nationaal niveau en beperking van politieke integratie. We zien dus op dit moment een samenspel tussen privatisering, toenemende integratie en meer competitiveness met daartegenover een afnemend publiek draagvlak voor Europese integratie. De uitkomst hiervan kan gevolgen hebben voor de inrichting van de watersector.

Log in om deze trendalert te downloaden