Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Actieve ouderen

12 juli 2013


Actieve ouderen

De Nederlandse bevolking vergrijst in snel tempo. De verwachting is dat het aantal 65-plussers tot in 2040 toeneemt van 2,4 miljoen naar 4,5 miljoen mensen. Vergrijzing wordt in het maatschappelijke debat vaak geassocieerd met het onbetaalbaar worden van pensioenvoorzieningen en zorg.

Log in om deze trendalert te downloaden