Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Afvaleters op het bord: Meelwormen als circulaire schakel

19 november 2021


Afvaleters op het bord: Meelwormen als circulaire schakel

Half mei 2021 is de meelworm door het EU-agentschap voor voedselveiligheid goedgekeurd voor menselijke consumptie. En in september 2021 is een EU wetswijziging goedgekeurd waardoor verwerkte meelwormen toegelaten zijn als dierenvoeding voor varkens en pluimvee. Meelwormen kunnen plastic afbreken, en doordat ze geen last hebben van ophoping van toxische stoffen uit plastics kunnen ze een interessante schakel vormen in de huidige transitie naar een circulaire economie. Deze ontwikkelingen worden relevant voor de watersector als de toepassingen van meelwormen leiden tot minder vleesconsumptie bij mensen en eiwitrijke diervoeding zonder soya en vismeel. Het ruimtebeslag en de milieuschade van de huidige vleesindustrie is enorm. Meelwormen kunnen een centrale rol spelen in een revolutionaire ‘eiwittransitie’ in de landbouwsector, met vergaande, positieve, consequenties voor de watersector.

Log in om deze trendalert te downloaden