Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Alternatieve vlokmiddelen

11 december 2018


Alternatieve vlokmiddelen

Het coagulatie/flocculatie-proces speelt een belangrijke rol in (drink)waterzuiveringsprocessen. Hiervoor worden meestal ijzer- en aluminiumverbindingen gebruikt, maar die dragen significant bij aan de milieu-impact van het totale proces. Om die impact te verlagen, en de hoeveelheden gevormd slib te verkleinen, wordt wereldwijd veel onderzoek gedaan naar alternatieve vlokmiddelen. Organische polymeren kunnen worden gebruikt om de effectiviteit van vlokmiddelen significant te verbeteren. De laatste tijd gaat veel aandacht uit naar biopolymeren, omdat die bovendien de milieu-impact aanzienlijk zouden kunnen verkleinen. Hoewel er nog meer onderzoek nodig is, zijn er wel al biopolymeren op de markt. Gebruik van biopolymeren zou een grote vooruitgang kunnen zijn.

Log in om deze trendalert te downloaden