Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Bevolkingsprognoses tot 2050

26 januari 2009


Bevolkingsprognoses tot 2050

Het CBS heeft eind december 2008 nieuwe nationale bevolkings- prognoses en allochtonenprognoses gepubliceerd. Deze prognoses worden elke twee jaar herzien. In deze trendalert zullen de prognoses op hoofdlijnen worden beschreven. In de komende trendalerts zal gedetailleerder worden ingegaan op de prognoses, waarbij ook zal worden gekeken naar regionale prognoses.

Log in om deze trendalert te downloaden