Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Afnemende Biodiversiteit: indicator voor een zesde uitstervingsgolf?

5 juli 2016


Afnemende Biodiversiteit: indicator voor een zesde uitstervingsgolf?

Biodiversiteit is van waarde voor ecosysteemprocessen en –diensten; teruggang in biodiversiteit is een verlies voor mens en natuur. De afname van biodiversiteit krijgt ook steeds meer maatschappelijke belangstelling. Het grote publiek hecht niet alleen belang aan het verlies van grote soorten, zoals de ijsbeer, maar wordt zich ook steeds meer bewust van het nut van een diversiteit aan insecten. Aandacht voor soortenbehoud in de door de sector beheerde natuurgebieden draagt daardoor bij aan het behoud van biodiversiteit én aan het imago van de sector.

Log in om deze trendalert te downloaden