Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Biologische behandeling van omgekeerde-osmoseconcentraat

29 juli 2020


Biologische behandeling van omgekeerde-osmoseconcentraat

Door verslechtering van de waterkwaliteit van conventionele bronnen wijken drinkwaterbedrijven en andere sectoren vaak uit naar zuiveringstechnieken die nanofiltratie en/of omgekeerde osmose (RO) bevatten. Reststromen van deze membraanscheidingstechnieken, het concentraat, zijn normaal 20-25% van het volume van de voedingsstroom en bevatten daardoor vier tot vijf keer hogere concentraties opgeloste stoffen. Voor dit concentraat bestaat niet altijd een reststroommanagementmethode. Een van die methoden is lozing, maar het concentraat moet aan bepaalde eisen voldoen voordat deze geloosd mag worden. Daarbij zijn deze eisen weer afhankelijk van het lozingspunt. Wanneer enkele ongewenste componenten uit de reststroom selectief kunnen worden verwijderd, kan specifiek aan bepaalde (lozings)eisen worden voldaan wat de reststroommanagement opties kan verbreden. In deze trendalert wordt ingegaan op de mogelijkheid om bepaalde specifieke probleemstoffen in RO concentraat (micro)biologisch om te zetten waarbij een afscheidbare vorm van deze stoffen ontstaat die selectief verwijderd kan worden. Biologische processen worden namelijk voor afvalwaterbehandeling in andere velden zoals de (bio)industrie al toegepast waarbij specifiek bepaalde verontreinigingen microbiologisch verwijderd worden. Het meest recente onderzoek betreft biologische omzetting in RO concentraat voor verschillende stromen is in dit rapport op een overzichtelijke manier weergegeven en behandeld.

Log in om deze trendalert te downloaden