Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Biologische Veiligheid waterhergebruik en alternatieve bronnen

10 april 2019


Biologische Veiligheid waterhergebruik en alternatieve bronnen

Het beheersen van microbiologische risico’s heeft de hoogste prioriteit bij waterhergebruik. In plaats van één drinkwaterkwaliteit voor alle gebruiksdoelen wordt daarbij een ‘fit for purpose’ benadering gehanteerd, gebruik makend van de risicobenadering zoals die in de Nederlandse drinkwatersector is ontwikkeld en wordt toegepast (de AMVD drinkwater). De veelheid aan systemen en toepassingen en de kleinere schaal vraagt om een integraal beoordelingskader om de microbiologische veiligheid te waarborgen, waarbij waterkwaliteitsbewaking een uitdaging is. Het is daarom belangrijk dat verschillende spelers hun kennis bundelen en samen een beoordelingskader formuleren, om veilige alternatieve watersystemen mogelijk te maken. Deze Nederlandse waterkennis kan vervolgens ook in het buitenland worden ingezet.

Log in om deze trendalert te downloaden