Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Burgermacht OF Eigen Kracht?

2 juni 2015


Burgermacht OF Eigen Kracht?

In het in Maart 2014 verschenen rapport Burgermacht op Eigen Kracht presenteert het Sociaal en Cultureel Planbureau een brede verkenning naar burgerparticipatie in Nederland. Het maakt daarbij onderscheid tussen twee vormen van participatie: beleidsbeïnvloedende participatie (burgermacht) en zelfredzame burgerparticipatie (eigen kracht).

Log in om deze trendalert te downloaden