Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Circulaire Economie doelstellingen voor 2050 en de impact op de (drink)watersector

1 februari 2024


Circulaire Economie doelstellingen voor 2050 en  de impact op de (drink)watersector

Nederland streeft naar een volledig circulaire
economie in 2050, maar de recente Integrale
Circulaire Economie Rapportage 2023 benadrukt
dat de doelen voor 2030 met de huidige trends en
beleidsmaatregelen onhaalbaar lijken. Nederland
loopt weliswaar voorop in de transitie naar de
circulaire economie, maar verdere aanpassingen
zijn nodig om de transitie naar een circulaire
economie te versnellen. Concrete maatregelen,
normen, beprijzing en financiële steun zijn
essentieel voor een succesvolle transitie.
Duurzaam en circulair waterbeheer is noodzakelijk
voor het verminderen van de negatieve impact op
onder meer biodiversiteit en waterkwaliteit.

Log in om deze trendalert te downloaden