Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Composietmaterialen in drinkwaterzuivering

29 mei 2020


Composietmaterialen in drinkwaterzuivering

Composietmaterialen staan volop in de belangstelling. Door de combinatie van verschillende materialen in één geheel kunnen ook verschillende eigenschappen worden gecombineerd, wat een synergistisch effect kan hebben. In de drinkwaterzuivering zijn verschillende voorbeelden van toepassing ervan bekend, waardoor processen meerdere doelen tegelijk kunnen bereiken (zoals een betere verwijdering van organische microverontreinigingen in combinatie met desinfectie, minder membraanvervuiling of een langere standtijd van filtermateriaal). Het is zelfs mogelijk afvalstoffen uit de zuivering als composietmaterialen nuttig toe te passen, waardoor de hoeveelheid af te voeren afval afneemt.

Log in om deze trendalert te downloaden