Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Dare to be Grey

9 oktober 2019


Dare to be Grey

Politieke en maatschappelijke discussies worden in toenemende mate gekenmerkt door polarisatie en een verharding van het debat. De discussie wordt gedomineerd door de extremen en het zogenaamde ‘grijze midden’ wordt niet meer gehoord. Als reactie op deze gepercipieerde ontwikkelingen starten studenten in 2016 Dare to be Grey, een beweging die oproept tot debatteren en nuance en die poogt deze ongehoorde massa een stem te geven. In deze trendalert wordt deze polarisatie besproken aan de hand van een aantal actuele voorbeelden. Daarnaast worden de consequenties van een dergelijke beweging voor de watersector onderzocht, evenals de mogelijke voor- en nadelen van zwart-wit denken. Ook in de watersector worden er discussies gevoerd die in de toekomst zouden kunnen polariseren. Denk bijvoorbeeld aan de discussies omtrent (de)centrale (afval)waterzuivering. Een overweging van deze discussies is waardevol om de nuance in het debat te waarborgen.

Log in om deze trendalert te downloaden