Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

De democratische rechtsstaat onder druk?

13 juni 2024


De democratische rechtsstaat onder druk?

Het vertrouwen in de democratische rechtsstaat is in
Nederland traditioneel hoog, maar recente
ontwikkelingen duiden op een sluipende afbreuk: Het
geweld tegen politici en politieambtenaren neemt toe,
de rechtspraak lijkt overbelast, moorden op journalisten
zijn terug van weggeweest, politici twijfelen openlijk
over rechtsstatelijke elementen en de georganiseerde
(drugs)criminaliteit zet de rechtsstaat verder onder
druk. De watersector is inherent afhankelijk van een
gezonde rechtsstaat: Een stijgende juridisering vraagt
om rechtsstatelijke capaciteiten. Daarnaast kan alleen in
een stabiele rechtsstatelijke omgeving gestuurd worden
op langdurige veranderprocessen, zoals
duurzaamheidstransities. Bovendien valt eens verloren
geraakt vertrouwen uitermate moeilijk te herstellen.

Log in om deze trendalert te downloaden