Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

De menselijke maat

7 december 2023


De menselijke maat

In de samenleving groeit de roep om de menselijk
maat terug te brengen. Het vertrouwen tussen de
overheid en haar burgers moet hersteld worden.
Er moet weer aandacht komen voor de mens
achter het dossier, meer ruimte zijn voor
persoonlijk contact en meer flexibiliteit in
beleidsuitvoering. Digitalisering leidt tot efficiëntie,
maar ook tot onpersoonlijke dienstverlening.
Drinkwaterbedrijven moeten er voor waken dat
klanten op de manier die bij hen past contact
kunnen hebben met het drinkwaterbedrijf. Ook
komt de vraag op in hoeverre drinkwaterbedrijven
buiten hun traditionele verantwoordelijkheid
moeten treden om service meer te personaliseren.
De relatie tussen burgers en de watersector vergt
ook aandacht met het oog op toekomstige
ontwikkelingen.

Log in om deze trendalert te downloaden