Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

De val van de middenklasse?

17 januari 2023


De val van de middenklasse?

Deze winter rapporteerden verschillende media over “tweeverdieners bij de voedselbank” als gevolg van acute financiële problemen. Is dit incidenteel of is hier sprake van een trend? In 2017 wees de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid al op de kwetsbaarheid van de middenklasse. In deze trendalert laten we zien dat die kwetsbaarheid niet is afgenomen, terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen. Dit zorgt voor een sterke focus op eigen belang en weerstand tegen ‘de ander’. Dit verklaart mede de opkomst van extreem-rechts in de politiek. Voor de watersector betekent dit ook kwetsbaarheid voor de eigen medewerkers in het middensegment en een politiek klimaat waarin het moeilijker is om de grote transitieopgaven aan te pakken.

Log in om deze trendalert te downloaden