Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Drugsafval in de watersector

5 december 2018


Drugsafval in de watersector

Nederland kent een bloeiende illegale industrie voor de productie van synthetische drugs zoals amfetamine (speed), MDMA (XTC) en “designer-drugs”. Bij deze productie komen allerlei afvalstoffen vrij die vaak worden gedumpt in de natuur, geloosd in oppervlaktewater, geloosd op het riool of vermengd met mest of met regulier (bedrijfs)afval. Op deze wijze kunnen reagentia, afvalstoffen en andere resten van drugsproductie in het milieu terecht komen. In de voorliggende trendanalyse wordt bekeken welke informatie beschikbaar is en wat nodig is om de risico’s voor de watersector te duiden.

Log in om deze trendalert te downloaden