Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Duurzame financiering assets

12 oktober 2021


Duurzame financiering assets

De investeringsopgave van drinkwaterbedrijven stijgt met 50% in de komende 10 jaar vanwege een veranderende watervraag, verouderend assetsysteem en klimaatverandering. Tegelijkertijd wordt het investeringsbudget steeds beperkter. Deze wordt wettelijk begrensd door de Weighted Average Cost of Capital, ofwel WACC, dat gevoelig is voor de dalende rentestand. De werking van de WACC wordt daarom onder de loep genomen en de ontwikkelingen in de rentestand worden geanalyseerd. Op de lange termijn kan de watersector de regie op eigen investeringen verliezen. Hoewel alternative financieringsopties kansen bieden is vooral het vaststellen van een wettelijk maximum op uitkeerbare winst op gemaakt rendement belangrijk om klanten nu en in de toekomst beter te beschermen.

Log in om deze trendalert te downloaden