Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Elektrochemische technieken in drinkwaterzuivering

4 juli 2019


Elektrochemische technieken in drinkwaterzuivering

Elektrochemische processen maken de laatste jaren steeds meer hun opwachting in diverse drinkwaterzuiveringsprocessen. Het gaat dan om elektrocoagulatie/-flocculatie, elektro-oxidatie, toepassing van elektrisch geleidende membranen, en de verwijdering van ionen door middel van capacitieve deionisatie. Hoewel de technieken meestal nog niet op full-scale worden toegepast, lijken ze op lab- en pilotschaal veelbelovend te zijn. Voordelen zijn een lager energie- en chemicaliën verbruik, en bijvoorbeeld minder slibvorming voor EC. Bovendien blijken vaak meerdere processen, zoals oxidatie/reductie en verwijdering, gecombineerd te kunnen worden in één processtap.

Log in om deze trendalert te downloaden