Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Environmental proteomics, het gebruik van proteomics methoden voor milieu monitoring

5 november 2021


Environmental proteomics, het gebruik van proteomics methoden voor milieu monitoring

Proteomics is een gevestigde discipline die zich richt op de studie van het eiwitprofiel van organismen. Hoewel hoofdzakelijk toegepast in klinische studies, worden proteomics benaderingen gebruikt voor milieudoeleinden, met name om verontreiniging te monitoren en, procesbeheersing, waar zij aanvullende informatie kunnen opleveren naast op genoom gebaseerde methoden zoals PCR en NGS. Evenzo zijn er enkele eerste pogingen gedaan om deze benaderingen toe te passen voor het bewaken van de menselijke gezondheid via “wastewater-based epidemiology”. Hoewel dit veelbelovend is, is aanvullend onderzoek nodig om te bepalen hoe deze aanpak in de watersector kan worden toegepast en daartoe moeten haalbaarheidsstudies worden uitgevoerd.

Log in om deze trendalert te downloaden