Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Gezonde verstedelijking

22 juni 2015


Gezonde verstedelijking

Gezondheid en stedelijke ontwikkeling worden steeds vaker met elkaar in verband gebracht door actoren in de weg- en waterbouw, transport, architectuur en het stadsbestuur. Verschillende rapporten en websites gaan in op “gezonde verstedelijking”.

Dit thema veronderstelt dat de wijze waarop steden worden ontwikkeld, invloed heeft op onze gezondheid, en dat sommige processen van verstedelijking beter uitpakken dan andere op dit vlak. Dat roept de vraag op hoe de stedelijke omgeving zo kan worden gevormd dat gezondheid van mens en ecosysteem verbetert.

Op deze vraag gaat de trendalert in. Het antwoord hangt af van de invalshoek en de vragensteller. Voor de watersector zijn er talloze aanknopingspunten met dit thema, met als meest prangende vragen welke (actievere) rol zij hierin wil spelen en met wie en waarom samen te werken.

Log in om deze trendalert te downloaden